ADHD Forskningsnettverk – utlysning av prosjektmidler for 2020

Forskningsnettverket skal utvikle og kvalitetssikre vitenskapelig og klinisk tverrfaglig kunnskap og kompetanse på ADHD som skal være tilgjengelig gjennom undervisning, forskningsformidling, fagutvikling og informasjonsvirksomhet.

​For 2020 kan det søkes om støtte til enkeltprosjekt innen forskning på inntil kr. 350.000. Søknadsfrist er 29. mars.