HELSENORGE

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Vest

​Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi (RFM) i Helse Vest skal bidra til gode tenestetilbod til pasientar med dei fire diagnosane. Vår virksomhet omfattar formidling, fagutvikling, konsultasjon, veiledning, rådgjeving, forsking og undervisning. RFM Helse Vest gir ikkje tilbod om pasientbehandling, men kan gje råd og informasjon om behandlingstilboda i regionen.

Meir om oss

RFM Helse Vest skal: 

  • ​Bidra til kompetanseheving og tjenesteutvikling i kliniske enheter i regionen
  • Se tilbudet til pasientene i et livsløpsperspektiv og bidra til gode overganger mellom ulike tjenestenivå og enheter
  • Støtte forskning og fagutvikling som bidrar til utvikling av tjenestetilbudet til pasientene
  • Identifisere utfordringer i feltet knyttet til de fire diagnosene
  • Ta stilling til hvilke satsninger det er behov for i regionen
Et kompetansemiljø / tyngdepunkt i Helse Fonna som arbeider med psykiske lidelser og særlig utfordrende atferd ved autisme og utviklingshemming er også en del av RFM.

 
RFM er organisatorisk plassert i Helse Bergen på Kronstad DPS, som er en enhet i Divisjon for psykisk helsevern​. 

 
For å sikre forankring i hele regionen fungerer en referansegruppe i Helse Vest som bindeledd mellom RFM, kliniske enheter og brukerorganisasjonene. RFM samarbeider også med tilsvarende fagmiljøer i de andre helseregionene, samt nasjonale enheter.

Ansatte


 

Aktuelt fra RFM

Fann du det du leita etter?