4-dagers klinikker

Et av kjennetegnene ved 4-dagers behandlingen er at pasientene får terapeutassistert eksponering i sitt hjemmemiljø, og vi jobber derfor sterkt med å bygge opp team som tilbyr behandlingen over heile landet.

Uansett hvor du bor i landet, skal du som pasient være trygg på at 4-dagers behandlingen holder den samme høye kvaliteten. Derfor lærer vi opp og godkjenner 4-dagers team, og det er kun klinikker som har fått opplæring og er godkjent av Klinikk for 4-dagers behandling i Helse Bergen som kan tilby 4-dagers behandlingen (B4DT).

Dersom du får tilbud om 4-dagers behandling for OCD eller andre lidelser på klinikker som ikke står på denne lista, anbefaler vi deg som pasient å etterspørre om klinikken er godkjent, og å be om dokumentasjon på resultatet. På denne nettsiden vil du finne en oppdatert liste over team som er opplært / godkjent.

Er du usikker er det fint om du tar kontakt med Klinikk for 4-dagers behandling i Helse Bergen på telefon:  901 21 965.

I forbindelse med Changing Mental Health Care er vi stolte av å kunne informere om at følgende 4-dagers team er godkjent;


I oppbyggingsfasen tar teamene imot pasienter fra sine primære opptaksområder.

Følgende klinikker er per i dag godkjent for behandling av tvangslidelser hos barn:Følgende klinikker er under oppbygging i 4-dagers formatet:

Voksne:
VPP Hammerfest
VPP Alta
Lofoten DPS; Leknes & Svolvær
Bærum DPS (Vestre Viken)
Innlandet Gjøvik,
Søndre Oslo DPS
Solli DPS
A-hus (DPS Nedre Romerike)
DPS Nedre Telemark
VOP Tromsø

Barn:
BUP Innlandet Gjøvik
Molde BUP
Bærum BUP-Vestre Viken
Haugesund BUP
St. Olav BUP
A-hus BUP
Førde BUP
Bærum BUP-Vestre Viken
Haugesund BUP
St. Olav BUP
A-hus BUP
Førde BUP

Fann du det du leita etter?