Dagbehandling 2

Strukturert poliklinisk gruppetilbud

Seksjon Allmenn dagbehandling har 8 plasser og tilbyr behandling tirsdag og torsdag. Behandlingsforløpet evalueres etter 2 måneder med mulighet for forlengelse opp til 4 måneder. Personalet i dag 2 består av psykiatrisk sykepleier, fysioterapeut og psykolog.

Målgruppe
Behandlingen er pasienter med angst og depresjon som er motivert for å delta i gruppebehandling og fysisk trening. Deltakelse i gruppebehandlingen forutsetter at pasienten ønsker å arbeid med egne problemstillinger og kan forplikte seg til å møte stabilt til behandling.

Om tilbudet
Dagtilbudet tilbyr mulighet for fokus på egne problemstillinger i møte med andre. I gruppebehandling kan en hjelpe både seg selv og hverandre ved å dele erfaringer, følelser og tanker. Gruppens medlemmer er likeverdige og er der for å jobbe med seg selv. Stabil deltakelse kan også bidra til økt struktur i hverdagen og som støtte til å komme i gang med aktiviteter som bidrar til bedre fungering.

En gang i løpet av behandlingen vil fysioterapeutene ha undervisning og samtale om fysisk aktivitet. Her vil vi gå gjennom fysisk aktivitet som behandling og forebygging av psykisk sykdom, aktivitetsmål og strategier for å klare å opprettholde aktivitetsmål etter utskrivning.

Henvisning
Ta kontakt med psykologspesialist Irene K. Tyssen evt. send gul lapp i DIPS for drøfting om henvisning til dagtilbudet.

Behandlingstilbudet:


Samtalegruppe Tirsdag 10.15 til 11.15
Dette er en strukturert gruppe der vi har fokus på her og nå og tema/hendelser deltakerne er opptatt av. Samtalegruppen gir mulighet for sosial trening, det å kjenne felleskap og å uttrykke meninger med flere tilstede.

Bevegelsesgruppe Tirsdag 12.15 til 13.45
Foregår i gymsal og ledes av fysioterapeut. Her er det fokus på bevegelighet, kroppsbevissthet, balanse, samarbeid og lekpreget aktivitet.
Målet med bevegelsesgruppen er å erfare og bruke kroppen. Det er satt av tid til å prate om opplevelse underveis i gruppen.

Problemløsningsgruppe Torsdag 10.00 til 11.15
I denne gruppen jobbes det med problemstillinger som pasienten opplever i hverdagen. Det tas utgangspunkt i behandlingsmål som pasienten setter opp. Et sentralt moment er at det å komme i gang med å løse konkrete problemer kan gi mestringsfølelse. Både pasienter og terapeuter er aktive i forhold til den enkeltes problemer, og det er stor grad av struktur i denne gruppen.

Treningsgruppe Torsdag 12.15 til 13.15.
Treningsgruppe i gymsal, fokus på kondisjon og styrke.
Det er kjent at fysisk trening og aktivitet er bra for kroppen og den fysiske helsen, men fysisk trening er også viktig for den psykiske helsen. Viktig fokus er å etablere treningsrutiner som man tar med seg videre.
Pasientene tilbereder selv lunsj på kjøkkenet i dagavdelingen.

Ukeprogram

Alle møter kl. 10.00 tirsdag og torsdag.
Tirsdag
Kl. 10.15 – 11.15 Samtalegruppe
Kl. 11.15 – 12.15 Lunsj
Kl. 12.15 – 13.45 Bevegelsesgruppe
Torsdag
Kl. 10.00 – 11.15 Problemløsningsgruppe
Kl. 11.15 – 12.15 Lunsj
Kl. 12.15 – 13.15 Fysisk aktivitetFann du det du leita etter?