Dagbehandling 1

Strukturert poliklinisk dagtilbud

Dette er et gruppebasert behandlingstilbud med åtte plasser. Det tilbys korte, målrettede ukesprogram tre dager i uken: mandag, onsdag og torsdag. Vanlig behandlingstid er fire uker.

Personalet består av psykiatrisk sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, erfaringskonsulent og psykologspesialist. Psykiater og sosionom er også tilknyttet programmet og er tilgjengelig ved behov.
Vi forventer at du deltar aktivt i behandlingsopplegget og at du engasjerer deg og medvirker. Aktiv deltakelse er avgjørende for bedring og vellykket behandling. Vi vil gjøre det vi kan for å støtte og motivere deg til å komme i gang med aktiviteter som kan hjelpe deg til å ha det bedre i hverdagen. Dine behandlingsmål avtales i samtale med behandler før du starter i programmet.

I Dag 1 vektlegges at nettverket ditt involveres i behandlingen. Det legges til rette for dette gjennom organisering av nettverksmøter.

Litt om aktivitetene
Vi starter med morgenmøte hver dag der pasienter ønskes velkommen og det utveksles informasjon om dagtilbudet. Det serveres kaffe og te.

Trening/fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet er en viktig del av behandlingen. Ta derfor med treningstøy, gode ytterklær og sko til all slags vær.

 • Bevegelsesgruppe i gymsal på Kronstad DPS (mandag).
  Ledes av fysioterapeut og fysioterapeut i turnus. I denne gruppen gjennomføres øvelser med fokus på bevegelighet, balanse, lekpreget aktivitet og avspenning.
 • Trening på Kronstad treningssenter (onsdag).
  På treningssenteret er det mulig å bruke diverse kondisjons- og styrketreningsapparater med veiledning/ instruksjon fra fysioterapeut.
 • Tur/aktivitet (torsdag)
  Turene legges til bydelene Årstad, Ytrebygda og Bergenhus. Aktivitetene varierer fra cafébesøk i byen og tur på muséer eller bibliotek, til å spille bowling. Målet er å oppsøke områder og aktiviteter en kan benytte seg av etter endt behandling.

Lunsj
Spises på avdelingen mandager og onsdager og på turen torsdager. Lunsjen ordnes til av deltakere i programmet. Matpakke smøres her før vi går tur.

Grupper og møter

 • Temagruppe (mandag)
  Faste temaer er fysisk aktivitet, angst og depresjon, ernæring og søvn. Rettigheter og muligheter i NAV-systemet er også et tema.
 • Samtalegruppe (onsdag):
  Det er et åpent fokus der en inviteres til å dele noe om egne utfordringer og erfaringer. Gruppen kan også fungere som en sosial treningsarena.
 • Mestringsgruppe (torsdag):
  Fokuset her er mestringsstrategier for psykiske vansker. Hensikten er å få kunnskap om hvilke redskaper man kan ta i bruk for å hjelpe seg selv når en strever psykisk.
 • Nettverksmøter:
  Fokuset i møtene er på dine ressurser og muligheter. Du bestemmer hvem du vil invitere fra ditt nettverk og hvor møtene skal være. Varigheter er vanligvis en og en halv time. Du får anledning til å invitere til to møter. Målet er å øke forståelsen for hverandre, styrke samhørigheten og bygge gode relasjoner.

Rutiner og retningslinjer for «Dag1»

Bruk av alkohol eller andre rusmidler er forbudt. Brudd på disse retningslinjene kan føre til avslutning av behandlingen. Permisjoner/planlagt fravær avtales med behandler.

Mobiltelefon må kun brukes i pausene for å unngå at en selv og andre blir forstyrret. Den skal være avslått i gruppeaktivitetene.


Taushetsplikt
En skal ikke ha sosial kontakt med de andre gruppedeltagerne utenom programmet mens man går i behandling. Dette gjelder også for sosiale medier.
De som deltar i behandlingen har gjensidig taushetsplikt overfor hverandre.

Program dag 1
Oppmøte kl. 09:30 alle dager


Mandag
09.30-09.50: Morgenmøte
10.00-11.30: Bevegelsesgruppe
11.30-12.15: Lunsj
12.15-13.30: Temagruppe
Onsdag
09.30-09.50: Morgenmøte
10.00-11.45:Trening
11.45-12.15: Lunsj
12.15-13.30: Samtalegruppe
Torsdag
09.30-09.50: Morgenmøte
10:00-11.00: Mestringsgruppe
11.15-14:30: Tur/aktivitet inkludert lunsj

Mulighet for samtale med behandler etter avtale.

      

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.