Strategi

Forsking skal være ein naturleg og integrert del av drifta i Divisjon psykisk helsevern.

Haukeland universitetssjukehus er eitt av fire regionsjukehus i landet. Regionsjukehuset skal vere leiande innan forsking, innovasjon og utdanning for å sikre at vi også i framtida fyller rolla som hovudsjukehus i regionen. 

Forskinga i Divisjon psykisk helsevern skal bidra til at utvikling og kvalitetsarbeid er kunnskapsbasert. 


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.