Strategi

Forsking skal være ein naturleg og integrert del av drifta i Divisjon psykisk helsevern.

Haukeland universitetssjukehus er eitt av fire regionsjukehus i landet. Regionsjukehuset skal vere leiande innan forsking, innovasjon og utdanning for å sikre at vi også i framtida fyller rolla som hovudsjukehus i regionen. 

Forskinga i Divisjon psykisk helsevern skal bidra til at utvikling og kvalitetsarbeid er kunnskapsbasert. 


Fann du det du leita etter?