Internasjonalt samarbeid

GEMRIC - The Global ECT-MRI Research Collaboration

Vi har initiert eit internasjonalt samarbeid, The Global ECT-MRI Research Collaboration (GEMRIC). Her vil data frå andre lignande prosjekt bli samla inn og analysert med same metodar som vi brukar i ECT-MRI.

GEMRIC logo. Grafisk illustrasjon

Samarbeidet vert koordinert av Leif Oltedal frå Universitetet i Bergen. Her er det oppretta ei felles analyseplattform.

Professor Anders M. Dale og  Dr. Hauke Bartsch ved University of California San Diego er viktige samarbeidspartnarar i GEMRIC. Dale sitt miljø står sentralt i fleire store multi-senter-studiar, og har for eksempel utvikla verktøy som gjer det enklare å samanlikne data som kjem frå ulike MR-maskiner.

Oversikt over deltakarar i GEMRIC

Tilbake

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.