Internasjonalt samarbeid

GEMRIC - The Global ECT-MRI Research Collaboration

Vi har initiert eit internasjonalt samarbeid, The Global ECT-MRI Research Collaboration (GEMRIC). Her vil data frå andre lignande prosjekt bli samla inn og analysert med same metodar som vi brukar i ECT-MRI.

GEMRIC logo. Grafisk illustrasjon 

Samarbeidet vert koordinert av Leif Oltedal frå Universitetet i Bergen. Her er det oppretta ei felles analyseplattform.

Professor Anders M. Dale og  Dr. Hauke Bartsch ved University of California San Diego er viktige samarbeidspartnarar i GEMRIC. Dale sitt miljø står sentralt i fleire store multi-senter-studiar, og har for eksempel utvikla verktøy som gjer det enklare å samanlikne data som kjem frå ulike MR-maskiner.

Oversikt over deltakarar i GEMRIC

Oversikt over medlemmar i GEMRIC

Publikasjoner

2017

Leif Oltedal, Hauke Bartsch, Ole Johan Evjenth Sørhaug, Ute Kessler, Christopher Abbott, Annemieke Dols, Max L Stek, Lars Ersland, Louise Emsell, Philip van Eijndhoven, Miklos Argyelan,Indira Tendolkar, Pia Nordanskog, Paul Hamilton, Martin Balslev Jorgensen, Iris E Sommer,Sophie M Heringa, Bogdan Draganski, Ronny Redlich, Udo Dannlowski, Harald Kugel, Filip Bouckaert, Pascal Sienaert, Amit Anand, Randall Espinoza, Katherine L Narr, Dominic Holland, Anders M Dale, Ketil J Oedegaard

The Global ECT-MRI Research Collaboration (GEMRIC) Establishing a multi-site investigation.pdf NeuroImage: Clinical 14 (2017) 422–432

2018

Leif Oltedal, Katherine L. Narr, Christopher Abbott, Amit Anand, Miklos Argyelan, Hauke Bartsch, Udo Dannlowski, Annemieke Dols, Philip van Eijndhoven, Louise Emsell, Vera Jane Erchinger, Randall Espinoza, Tim Hahn, Lars G. Hanson, Gerhard Hellemann, Martin Balslev Jorgensen, Ute Kessler, Mardien L. Oudega, Olaf B. Paulson, Ronny Redlich, Pascal Sienaert, Max L. Stek, Indira Tendolkar, Mathieu Vandenbulcke, Ketil J. Oedegaard, Anders M. Dale

Volume of the hippocampal and clinical response following ECT.pdf Biological psychiatry, (2018), doi: 10.1016/j.biopsych.2018.05.017.

 
 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.