HELSENORGE

Leige av personell

Ved Haukeland universitetssjukehus blir leige av helsepersonell frå eksterne bemanningsbyrå administrert av Bemanningssenteret.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Avtale om leige av helsepersonell er regulert av nasjonale rammeavtalar.​

Sykehusinnkjøp AS er helseføretaka sitt innkjøpsselskap og genererer og koordinerer felles innkjøpsavtalar for alle helseføretaka i Norge. 

​​​I tillegg til felles innkjøpsavtalar koordinert av Sykehusinnkjøp AS, finst det lokale og regionale avtalar for ​​​leige av ikkje-helsefagleg personell. ​

Kurskatalog


Aktuelle linker


Kontaktperson:

Merethe Mjeldheim
Rådgivar
Telefon 450 10 718/ 55 97 69 00


Fann du det du leita etter?