Leige av personell

Ved Haukeland universitetssjukehus blir leige av helsepersonell frå eksterne bemanningsbyrå administrert av Bemanningssenteret.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Avtale om leige av helsepersonell er regulert av nasjonale rammeavtalar.​

HINAS er helseføretaka sitt innkjøpsselskap og genererer og koordinerer felles innkjøpsavtalar for alle helseføretaka i Norge. 

​​​I tillegg til felles innkjøpsavtalar koordinert av HINAS, finst det lokale og regionale avtalar for ​​​leige av ikkje-helsefagleg personell. ​

Kurskatalog


Aktuelle linker


Kontaktperson:

Kari Rødland​​
Spesialkonsulent
Telefon 996 05 746/ 55 97 69 00

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.