Tetrahand

Helse Bergen har landsfunksjon på tetrakirurgi. Ved å flytte på musklar og sener, og transplantere sener frå beina, kan pasientane få strekkevne i olbogen og handleddet, og eit aktivt eller passivt grep i handa. Operasjonen kan utførast sjølv om skaden er fleire år gamal.
Les meir om Tetrahand

Tetrahand

Ein typisk pasient som kan ha nytte av tetrakirurgi er pasientar med ryggmargsskadar ved femte og sjette halsvirvel. Som regel har dei intakt muskulatur i nakke og skuldrer, men ikkje i hendene.

Tilvising til behandling skjer via spinaleiningane hos Haukeland universitetssjukehus, St. Olavs hospital og Sunnaas sykehus. Spesialistar frå Haukeland kjem og gjer vurdering av aktuelle pasientar.

Haukeland universitetssjukehus (HUS) har nasjonal behandlingsteneste for funksjonsforbetrande kirurgi. Pasientar frå heile landet opererast ved HUS, men fylgjast opp ved regional spinaleining ved HUS, St. Olavs Hospital og Sunnaas Sykehus.
Funksjonsforbetrande kirurgi tilbys pasientar med ryggmargsskade med hensikt å gje strekkeevne i olboge og eit funksjonelt grep i handa. Musklar, sener og nerver kan flyttast på for å erstatte tapt funksjon.

På Haukeland universitetssjukehus har vi eit tverrfagleg team med kirurgar, fysioterapeut, ergoterapeut, sjukepleiarar og hjelpepleiar med spesialkompetanse på funksjonsforbetrande kirurgi. Vi samarbeider tett med dei regionale spinaleiningane i landet. Kvart halvår har vi poliklinikkar på spinaleiningane for å vurdere pasientar til operasjon, samt kontrollerer operasjonsresultat.

Rehabilitering etter operasjon er avgjerande for eit godt operasjonsresultat. Det er utarbeida standardiserte retningslinjer for rehabilitering som er felles for alle spinaleiningane i Noreg. Desse er utarbeida i tråd med dei Nordiske retningslinjene.

Tetra-teamet

Professor Leiv Hove, Ortopedisk avdeling
Overlege Rakel Sif Gudmundsdottir, Ortopedisk avdeling
Overlege Eivind Strandenes, Avdeling for plastikkirurgi
Lege i spesialisering, Truls Rokne Hanestad, Ortopedisk avdeling
Spesialfysioterapeut Anett Myhre Skjoldmo, Fysioterapiavdelinga
Ergoterapeut Møyfrid Kalvenes, Ergoterapiavdelinga (permisjon 01.10.17)
Ergoterapeut Hege Kleiven Rynning, Ergoterapiavdelinga
Sjukepleiar / koordinator Cathrine Larsen Sande, Ortopedisk avdeling
Hjelpepleiar / fagansvarleg Linda Jakobsen, Ortopedisk avdeling

Kontakt

Telefon
Cathrine Larsen Sande, Sjukepleiar / koordinator telefon 941 65 830
E-post

Sentralblokka

Besøksadresse
Haukelandsveien 22(Google maps)
5021 Bergen
Telefon
05300

Praktisk informasjon

Resepsjon

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka (bildet), har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.


Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.


Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.


Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Transport

​Koordinator på post kan hjelpe til med bestilling av fly, rullestoltaxi, hotellrom til assistent og liknande. Ta kontakt med koordinator på mobil eller e-post:

Sjukepleiar og koordinator
Cathrine Larsen Sande
Telefon 941 65 830 
E-post cathrine.larsen.sande@helse-bergen.no

Pasientar som skal inn til operasjon, bør komme i manuell rullestol då dette gjer det lettare å sende stolen tilbake til heim / spinaleining.

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

  • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

  • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

  • Du må registrere deg.
  • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
  • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Tetrakirurgi, grephttps://helse-bergen.no/behandlinger/tetrakirurgi-grepTetrakirurgi, grepTetrakirurgi, grepTetrakirurgi, grepTetrakirurgi, grepTetrakirurgi, grep
Tetrakirurgi, olbogehttps://helse-bergen.no/behandlinger/tetrakirurgi-olbogeTetrakirurgi, olbogeTetrakirurgi, albueTetrakirurgi, albueTetrakirurgi, albueTetrakirurgi, albue