Benamputasjon

Benamputerte i alle aldere og med ulikt funksjonsnivå kan søke seg til Ortopedisk rehabilitering.

​​Tverrfaglig team består av ortoped, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, hjelpepleiere, ortopediingeniør og sosionom.

Tverrfaglig vurdering

Individuell vurdering gjøres ved de forskjellige yrkesgrupper i starten av oppholdet.

Vurderingsopphold kan være aktuelt over et avtalt tidsrom for å få hjelp til å kartlegge ressurser og begrensninger, og å avklare mål i forhold til et eventuelt rehabiliteringsopphold. 
Om videre opptrening kan skje fortløpende etter vurderingsoppholdet eller ved et senere opphold, avgjøres individuelt for den enkelte.

Mål for rehabiliteringsopphold

Mange benamputerte har økt  selvstendighet og mestring i daglige gjøremål både med og uten protese, som et sentralt mål.

Sammen med brukeren vurderer vi muligheten for å gjenvinne gangfunksjon med protese.

Økt livskvalitet ved forbedring av funksjon, mestring av nye aktiviteter og forebygging av komplikasjoner og slitasje som følge av protesebruk, er av betydning for alle benprotesebrukere.

Målsetninger vurderes både i forhold til arbeid og fritid.

Individuell oppfølging

Utfra brukers målsetning tilbyr avdelingen individuelt tilpassede tiltak fra fagpersonene i teamet.

Nyamputerte kan ha behov for tilbud om opptrening og veiledning i forhold til sin nye situasjon. Erfarne protesebrukere har  gjerne et konkret problem de ønsker veiledning og trening i forhold til.

Medisinsk oppfølging ved ortoped, samt tverrfaglig ved tiltak i forhold til individuelle behov, blant annet sår og smerte.

Trening og veiledning for å gjenvinne selvstendighet i forhold til egenomsorg, vil i starten kunne omfatte blant annet personlig hygiene, påkledning og forflytning.

Praktisk trening i daglige aktiviteter, med og uten protese, vil etter hvert gi økte utfordringer.

Hjemmebesøk i samarbeid med kommunehelsetjenesten gjør vi når brukere har behov og ønske om dette, og vi følger opp med veiledning, trening rettet mot hjemmesituasjonen og utprøving/formidling av hjelpemidler.
 
Fysisk trening individuelt, i gruppe og som egentrening, tilpasser vi den enkeltes nivå.

Protesetilpassing gjør ortopediingeniør i avdelingen. 
Måltaking, tilpassing og justering skjer i nært samarbeid med hele teamet, og parallelt med tilbud om opplæring og trening.

Protesetrening tilpasser vi den enkelte fra nye brukere som får tilpasset sin første protese, til erfarne protesebrukere som skal korrigere gangmønsteret og mestre nye funksjoner.

Møte andre benamputerte?

Vi formidler kontakt med brukerforeningene. Disse  har medlemmer som bidrar med informasjon og egne erfaringer når det er ønske om dette (likemenn). Les mer om brukerforeninger under "Linker" i venstremenyen.​
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.