Arm- og håndamputasjon

Armamputerte håndamputerte kan komme til Ortopedisk rehabilitering for vurdering, samtale og igangsetting av eventuelle tiltak.
​​Teamet gir informasjon om tilstanden vedrørende muligheter og begrensninger i forhold til å klare dagliglivets aktiviteter når man har amputert en hånd eller en arm.

Proteser eller andre hjelpemidler?

Sammen med bruker  vurderer vi om det er hensiktsmessig å tilpasse proteser eller andre hjelpemidler som gjør det enklere å klare viktige og ønskede aktiviteter.

Vi gir informasjon om ulike typer proteser som kan være aktuelle og hvordan disse fungerer. De vanligste er kosmetiske proteser, konvensjonelle proteser og myoelektriske proteser.

I noen tilfeller kan det være aktuelt å tilpasse spesialprotese eller såkalte grepsforbedringsproteser, for å kunne utføre enkelte aktiviteter. Dette er individuelt tilpassede grepshjelpemidler som gjør det mulig for hånd-, delhånds- eller fingeramputerte å gripe og holde rundt objekter.

Individuell oppfølging

Alle personer får oppfølging i forhold til egne behov. Type oppfølging avtaler vi med den enkelte.

Teamet gir opplæring og armprotesetrening for at den enkelte protesebruker skal nyttiggjøre seg protesen fullt ut.

Både  nye armprotesebrukere og  brukere som har hatt armprotese over lengre tid og trenger ytterligere trening eller nye tilpasninger av protesen, kan komme til trening.

Vi tilbyr veiledning i forhold til tilrettelegging av arbeidsforhold i hjem, skole eller arbeidssituasjon når dette er aktuelt, og formidler kontakt med kommunehelsetjenesten og  andre instanser ved behov.

Møte andre med armamputasjon? 

Vi formidler kontakt med brukerforeningene. Disse  har medlemmer som bidrar med informasjon og egne erfaringer når det er ønske om dette (likemenn). Les mer om brukerforeninger under "Linker" i venstremenyen.

Dette teamet består av ortopeder, ergoterapeuter og ortopediingeniør.
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.