Nasjonalt Korsbåndregister

Nasjonalt Korsbåndregister vart oppretta i 2004 for å betre behandlinga av pasientar med korsbandskader, og vart godkjent som Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister av Helse- og omsorgsdepartementet i 2009. Faglig eigar av registeret er Norsk Ortopedisk Forening, medan drifta er lagt til Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus.

​Skade av fremre korsband er den hyppigaste alvorlege kneskaden på verdsbasis. I Norge vert anslagsvis 4000 korsband skada årleg. På kort sikt fører korsbandskaden ofte til nedsett funksjon og aktivitetsnivå, og på lang sikt ofte til slitasjegikt (artrose) i kneleddet. Det er store variasjonar i korleis korsbandskader vert  behandla, og det vert brukt mange ulike implantat og teknikkar. Registeret  vert også brukt til å undersøke førekomst, årsak og førebyggjing av sjukdom og skade som fører til korsbandskader.

 
Registeret samlar inn data om pasientar med korsbandskader som vert behandla kirurgisk i Norge. Hensikta med registeret er å fremje og gje grunnlag for forsking på resultat av ulike behandlingsmetodar, prosedyrar og tiltak i forhold til pasient. Det overordna målet er å kvalitetssikre og forbetre behandlingsmetodane og tilbodet til pasientar med korsbandskader.
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.