Nasjonalt Barnehofteregister

Nasjonalt Barnehofteregister er oppretta for å auke kunnskapen og betre behandlinga av barnehoftesjukdommane hofteleddsdysplasi, Calvè-Legg-Perthes og epifysiolysis capitis femoris. 

Registeret samlar inn data om pasientar med desse sjukdommane i Norge. Fagleg eigar av registeret er Norsk Barneortopedisk Forening.
​Registeret er lokalisert til Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd, Ortopedisk klinikk, Helse Bergen. 
Fann du det du leita etter?