Nasjonalt Barnehofteregister

Nasjonalt Barnehofteregister er oppretta for å auke kunnskapen og betre behandlinga av barnehoftesjukdommane hofteleddsdysplasi, Calvè-Legg-Perthes og epifysiolysis capitis femoris. 

Registeret samlar inn data om pasientar med desse sjukdommane i Norge. Fagleg eigar av registeret er Norsk Barneortopedisk Forening.
​Registeret er lokalisert til Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd, Ortopedisk klinikk, Helse Bergen. 
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.