Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd

Leddregisteret driv løpande innsamling av data frå heile Noreg om leddprotesar, hoftebrot og korsbandsskadar.

Les meir om Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd

I 2002 ble Nasjonalt Register for Leddproteser utnemnt til Nasjonalt kompetansesenter av Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD). Etter at Nasjonalt Hoftebruddregister vart starta i 2005, endra HOD i 2010 namnet til Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd.  

Denne nasjonale tenesta skal byggje opp og formidle kompetanse på leddprotesar og hoftebrot for å auke kvaliteten og kostnadseffektiviteten av behandlinga. 

Kompetansetenesta driv dei nasjonale registra for leddprotesar og hoftebrot.  Målsettinga med registra er å oppdage dårlege protesar, sement og operasjonsteknikkar så tidleg som mogeleg, samt å gje kunnskap om epidemiologi. Fagmiljøet i Kompetansetenesta driv også Nasjonalt Korsbåndregister og Nasjonalt Barnehofteregister.

Referansegruppe / Fagråd

Referansegruppe  for Nasjonalt Register for Leddproteser og Nasjonalt Hoftebruddregister

Leder: Seksjonsoverlege / Professor Otto Schnell Husby, Ortopedisk avdeling, St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim
Overlege Stephan Maximillian Röhrl, Ortopedisk Senter, Oslo universitetssykehus Ullevål
Overlege Ann Kristin Hansen , Ortopedisk avdeling, Universitetssykehuset Helse Nord
Overlege Øystein Gøthesen, Ortopedisk avdeling, Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus
Overlege Jan-Erik Gjertsen, Haukeland universitetssjukehus
Brukerrepresentant Jostein Bildøy, Helse Førde

Styringsgruppe for Nasjonalt Korsbåndsregister

Professor Lars Engebretsen (Styreleder), Ortopedisk Senter, Oslo Universitetssykehus, Ullevål
International Olympic Committee, Lausanne, Switzerland
Seksjonsoverlege/professor Ove Furnes, Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus
Avd. overlege/professor Jonas Fevang, Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus
Lege Håvard Visnes, Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus
LIS lege Andreas Persson , Ortopedisk Senter, Oslo universitetssykehus Ullevål
Professor Jon Olav Drogset, Ortopedisk avdeling, St.Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim
Seksjonsoverlege Stig Heir, Kne- og skulderseksjonen, Martina Hansens Hospital

Styringsgruppe for Nasjonalt Barnehofteregister

Overlege Ola Wiig (Styreleder),  Oslo Universitetssykehus
Overlege Anders Wensaas (Nestleder), Akershus Universitetssykehus
Overlege Trude Gundersen (Daglig leder), Haukeland Universitetssykehus
PhD kandidat, ass.lege Anne Kristin Reve , Stavanger Universitetssykehus

Anbefalinger (Recommendations)

Bøker

Referansegruppe/Fagråd

 Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

  1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
  3. Les nøye gjennom vilkåra.
  4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.
Fann du det du leita etter?