Prosjekter ved Fysioterapiavdelinga

Prosjekter Fysioterapiavdelingen, pågående 2017/2018

Forskingsprosjekt

Doktorgradsprosjekt

Fysioterapi ved hofteartrose. Ein randomisert kontrollert studie for å samenlikne kort- og langtidseffekter av hofteskole aleine og i kombinasjon med Basic Body Awareness Therapy
Laryngeal funksjon ved pusting og bruk av hostemaskin hjå pasientar med Amyotrofisk lateral sclerose
Undersøking og behandling av pasienter med svimmelhet i norsk primærhelseteneste

Masterprosjekter

Tverrfagleg rehabilitering med fokus på meistring, funksjon og tilbakeføring til arbeid ved langvarige muskel- og skjelettplager
Omsetting av «Wheelchair Skills Test – Questionnaire» til norsk. Undersøking av test-retest reliabilitet av den norske versjonen «Test for rullestolferdigheter – Spørreskjema»

Innovasjonsprosjekt

SaMS – Saman om multippel sklerose - Ein helseteneste betre tilpassa kvar enkelt pasient med kronisk sjukdom

Andre forskingsprosjekt

A randomised controlled clinical and RSA study of two total knee replacement designs
Effekt av marine peptider på restitusjon etter utholdenhetskrevende sykling
Aktivitet og funksjon lang tid etter hjerneslag
Clinical outcome in patients treated with a posterolateral approach for posterior malleolar fractures – a retrospective cohort study
Ein kombinasjon av intensiv, variert gangtrening og rørslekvalitet tidleg etter hjerneslag
FABO-studien (Familiebasert kognitiv atferdsbehandling for barn og unge med fedme) ved Poliklinikk for overvekt, Haukeland Universitetssjukehus
Gjer behandling med botulinumtoksin A (Botox) det lettare å gå for barn/unge med cerebral parese?
Helsedirektoratets «Strakstiltak», et nasjonalt utredningstilbud til pasientar med alvorlege eller invalidiserende TMD (kjeveleddsproblemar)
Omsetjing og testing av arrvurderings-skjemaet POSAS
Rettleiing og læring i praksis
Tester og spørreskjema for mobilitet og armfunksjon ved multippel sklerose (MS); undersøking av anvendbarhetKvalitetssikringsprosjekt

Retningsline, rettleiar og fagprosedyre

Utarbeiding av Retningsline for fysioterapi etter lår og legg amputasjon 0 – 2 uker ostoperativt
Oppdatering av retningslina «Bekkenbunnstrening for menn»
Retningsline for fysioterapi ved kuldehypersensitivitet etter handskade
Tverrfagleg retningsline for Kronisk utmatting inkludert CFS/ME hjå barn og unge   
 

Andre kvalitetssikringsprosjekt

Kvalitetsforbetringsprosjektet Nevrologisk klassifikasjon av ryggmargsskadde
Kvalitetssikring av rehabiliteringstilbod for pasientar med kronisk obstruktiv lungesjukdom (KOLS) ved Lungeavdelinga, Haukeland universitetssjukehus (HUS)
Samanlikning av resultat etter konservativ og operativ behandling av akutte akillessenerupturar
Kvalitetssikring for oppstart av sykdomsmodifiserande behandling raskt etter diagnosetidspunkt ved multippel sklerose

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.