Fysioterapi ved sjukdommar og plager

Her finn du informasjon om fysioterapi relatert til ulike sjukdommar eller plager organisert ut frå dei ulike einingane.

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering

Brannskade og plastikkirurgi

Hjarteavdelinga​​


Kirurgisk klinikk 


Kreftbehandling, Avdeling for  

Kvinneklinikken  

Lungeavdelinga

Medisinsk avdeling 


 ​Nevrologisk avdeling 


Ortopedisk avdeling

Skulder

Kne

Ankel

 Albue


Spinaleininga​

Terapibassenget

 

Øyre/Nase/Hals avdeling


Informa​sjonshefter til sals


Fann du det du leita etter?