Fysioterapi ved AFMR, Poliklinikk for fysikalsk medisin, Nakke-/ryggpoliklinikken

​​Seksjonsleiar fysioterapi: 
Ingrid Thorsen
ingrid.thorsen@helse-bergen.no 
Tlf: 55 91 84 54 

Ved poliklinikken vert det utreia og behandla pasientar med muskel- og skjelettplager. To dagar i veka vert det utreia nye pasientar. Tre dagar i veka er det behandling/ oppfølging av pasientar.

Pasientar kan tilvisast til NRP av fastlege, manuellterapeutar, kiropraktorar og andre frå 2.linetenesta (andre avdelingar på sjukehuset/ andre sjukehus).
Etter at søknaden er vurdert, vert pasienten tatt inn til utreiing hjå sjukepleiar, fysioterapeut og lege. Utreiinga går over 3 timar. Vidare vert det gjennomført ei tverrfagleg vurdering av kva tiltak ein kan tilrå pasienten.


Behandlingstilbod

Behandlingstilbodet hjå NRP består av individuell oppfølging hjå aktuell faggruppe, eigentrening i klinikken sin treningsal med noko rettleiing, eller behandling i grupper.
Det vert gjennomført 2 ulike gruppetilbod: eit tilbod for generaliserte muskelplager og nakkeplager, samt eit tilbod for personar med lokale korsryggsplager.

Gruppetilbodet varer i 3 veker med behandling mandag-onsdag-fredag, tilsaman 9 gonger.

Innhaldet i tilbodet er: individuelt retta trening, individuelle samtalar, undervisning i smerteforståing, stressmestring, treningslære, og å lage ein plan for vidare trening etter gruppeslutt. Pasientane kan bli følgd opp i inn til 6 mnd. etter utreiing.

I tillegg driv fysioterapeutane ei gruppe med vatngymnastikk i oppvarma basseng ein dag i veka. Gruppa varer i 45 minutt.


Bemanning

Det er per 2016 er det tilsett 9 fysioterapeutar på NRP. Dei har brei fagleg erfaring. Ein held på med doktorgradsarbeid, og ein med mastergradsarbeid.

Det vert drive forsking og fagutvikling på klinikken.

Den faglege tilnærminga til fysioterapeuten er mest mogeleg kunnskapsretta og basert på forsking, fagleg erfaringsgrunnlag og brukarmedverknad.​

Fann du det du leita etter?