Informasjonsfilm om EEG-registrering

Dette er ein generell informasjonsfilm. Nøyaktig informasjon om kva undersøking/kontroll du skal ta i forkant av registreringa og kor lenge EEG-registreringa vil ta, får du vita på avdelinga.

​Ved EEG-registrering over 24 timar får pasienten elektrodar festa til hovudet. Desse blir halden på plass med ei hetta, og signala vert lagra i en boks pasienten må ha med seg den tida undersøkinga varer.

 Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.