Nasjonale faglige retningslinjer

De nasjonale retningslinjene fra Helsedirektoratet (2011) beskriver nasjonale faglige retningslinjer som er basert på kunnskap om diagnostikk, attakk- og sykdomsmodifiserende behandling ved multippel sklerose.

​De nasjonale retningslinjene beskriver hva som betraktes som god praksis, og er ment som et hjelpemiddel i de vurderingene som helsearbeidere må gjøre for å oppnå forsvarleg og god kvalitet i tjenesten.
 
Nasjonale faglige retningslinjer er ikke rettslig bindende for mottakerene. De skal være faglig normgivende, og dermed i stor grad være styrende for de valg som skal gjøres. Ved å følge oppdaterte nasjonale faglige retningslinjer vil fagpersonell bidra til å oppfylle kravet om faglig begrunnelse i lovverket.
 
Retningslinjene er ikke en lærebok. De som ønsker hel og detaljert faglig lærestoff må søke i annen litteratur.​​
 
Nasjonale faglige retningslinjer for diagnostikk, attakk- og sykdomsmodifiserende behandling ved multippel sklerose ble utgitt i 2011, og det blir nå arbeidet med revidering og oppdatering av innholdet.

​Meir informasjon
Nasjonale faglige retningslinjer for diagnostikk, attakk- og sykdomsmodifiserende behandling av multippel sklerose (pdf)