Nasjonal standard

Etter initiativ fra MS-forbundet innvilget Stiftelsen Helse og Rehabilitering finansielle midler til utarbeiding av Nasjonal plan for behandling av MS.

​​Nasjonal plan heter nå «Multippel sklerose - nasjonal standard for diagnostikk, behandling og oppfølging».

Bakgrunnen for den nasjonale MS-planen er at helsetjenester som ble tilbudt MS-pasienter varierer mellom kommunene. Det er også avdekket store forskjeller i tilbudet til oppfølging i spesialisthelsetjenesten.

Den nasjonale MS-planen er for tiden under revisjon og ny versjon antas å være tilgjengelig i løpet av 2016.

Helhetlig og likt tilbud

Nasjonal MS-plan tar sikte på å utarbeide veiledende retningslinjer for behandling av MS-pasienter, og beskrive tiltak for å optimalisere helsetjenester for MS-pasienter. Formålet med handlingsplanen er at retningslinjene blir iverksatt i kommunene slik at pasientene er sikret et helhetlig og likt tilbud. Den nasjonale MS-planen er et dokument som er særlig rettet mot helsepersonell, i tillegg til politikere og andre som er opptatt av ressursfordeling innen helsevesenet.

Samarbeid

Utarbeiding av Nasjonal MS-plan er et samarbeid mellom MS-forbundet og Nasjonalt kompetansesenter for MS. Det er etablert et høringsutvalg for å rettlede arbeidet med retningslinjene med representasjon fra ulike faggrupper, NAV, praksiskonsulent og brukere av helsetjenesten. I tillegg får lokale sjukehus i samarbeid med fastleger en sentral rolle i iverksetting og oppfølging av handlingsplanen.

Last ned heftet

Multippel sklerose - nasjonal standard for diagnostikk, behandling og oppfølging kan lastes ned som pdf-fil​ (Heftet kan også fås ved å ta kontakt med MS-senteret)​