Autolog hematopoietisk stamcellebehandling (HSCT)

Autolog hematopoietisk stamcellebehandling (HSCT) er en potent behandlingsform som kan ha god effekt ved aktiv MS-sykdom i tidlig fase.

​​Dokumentasjon på effekt av HSCT behandling er begrenset, derfor har Beslutningsforum sagt ja til en større studie der MS-pasienter vil få stamcellebehandling ved Haukeland universitetssjukehus. Det planlegges et samarbeid med Sverige og Danmark. Les om forslaget til randomisert studie på stamcellebehandling i Norge og stamcelleterapi som behandlingsalternativ ved MS. Forskning på stamcellebehandling ved MS har engasjert politikere og forskere både nasjonalt og internasjonalt, les mer om engasjementet ved å klikke på denne lenken.

 

NRK publiserte nylig (11.08.2016) erfaringer fra pasient og nevrolog fra foreløpige resultater av effekt ved stamcellebehandling etter at helseforetakene har gitt tillatelse til å gjennomføre 13 stamcellebehandlinger på pasienter som trolig ikke ville bli bedre med den vanlige behandlingen.

Mer om stamcellebehandling ved MS