Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjons­beredskap - KoKom

KoKom er eit akronym for «Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap». Senterets hovudoppgåve er å optimalisere medisinsk nødmeldeteneste i Noreg.

Les meir om Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap - KoKom

Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap - KoKom

Medisinsk nødmeldeteneste inngår i eit landsdekkande system der ein handterer melding, varsling og vidare oppfølging i akuttmedisinske situasjonar og elles når befolkninga har behov for kontakt med helsetenesta i vakt.

Les meir på:

www.kokom.no

Kontaktinformasjon

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.