For jobbsøkjarar

Korttidsposten er ein døgndriven seksjon i Mottaksklinikken. Vi har pasientar frå fleire ulike seksjonar og gjev sjukepleie til pasienter med til dømes akutt abdomen, intox, brystsmerter, nyrestein og ulike infeksjonar.

​​​​​​​Posten har ei liggjetid for pasientar på inntil 24 timar. På posten jobbar vi etter «pasientansvarleg sjukepleiar-prinsipp».

Tilsette

Sjukepleiarane i Korttid​sposten har ulik bakgrunn frå legevakt, heimesjukepleie, sjukehus og anna. Sidan vi har pasientar frå alle kliniske avdelingar, får sjukepleiarane brei kompetanse. Hos oss er det travelt og dei som jobbar hos oss må vere løysingsorienterte i ein kvardag med stor gjennomstrøyming av pasientar.

Vi satsar på eit godt arbeidsmiljø. Mellom anna arrangerer vi ein årleg teambuildingstur med fokus på sosialt samver og hygge.

Brystsmerteeining

I Korttidsposten har vi ei eiga brystsmerteeining med plass til fire pasientar. Eininga følgjer eigne retningslinjer for undersøkingar. 

Pasientane vert vurderte av kardiolog, og fleire får ultralyd av hjartet og belastings-EKG. Som sjukepleiar assisterer du under belastings-EKG.  ​​​​

OBS-rommet

På Korttidsposten har vi pasientar med liggetid i inntil 24 timer. Pasientar som er forventa å ha kortaere liggetid enn dette, kan bli innlagt i obs-rommet vårt. Dette rommet har 5 senger og er plassert i Akuttmottak, men bemanna av tilsette i Korttidsposten. Rommet tar i tillegg imot HINT-pasientar frå andre sjukehus på dagtid i vekedagene. 

​​Vakttider

Dei tilsette hos oss jobbar i turnus med ulike vakter:

Kl. 07.00 - 15.00 Dagvakt
Kl. 14.45 - 22.00 Kveldsvakt
Kl. 21.45 - 07.00 Nattevakt

Er du sjukepleiar med god kompetanse og som trivst i ein arbeidskvardag med høgt tempo? Då er du velkommen hos oss!

Kontakt oss

Lurer du på noko eller har lyst til å snakke med oss? 

Einingsleiar
Linn Dale Bergsma
55 97 08 80

Ass. avdelingssjukepleiar
Anette Tvedt
55 97 08 90​

Fann du det du leita etter?