Akuttpost Bergen legevakt

Akuttpost Bergen legevakt er ein av einingane i Mottaksklinikken ved Haukeland universitetssjukehuset. Posten er lokalisert i 2. etasje i Bergen helsehus, i Solheimsgaten 9, med 10 enkeltrom.

Vi har 2-3 sjukepleiarar samt lege på jobb døgnet rundt. I vekedagane er det sosialfagleg team frå Bergen kommune til stades som tilbyr sosialfagleg oppfølging av den enkelt pasient (Helse- og sosialfagleg akutt team).

sykepleier holder en liggende pasient i hånda
 
Les meir om Akuttpost Bergen legevakt

Akuttpost Bergen legevakt

Det er 2-3 sjukepleiarar samt lege på jobb døgnet rundt. I vekedagane er det sosialfagleg team frå Bergen kommune til stades som tilbyr sosialfagleg oppfølging til den enkelte pasient (Helse- og sosialfagleg akutt team).

Inntakskriterier 
  1. Medvitslause pasientar der det er sterk mistanke om rusintoks og ikkje mistanke om alvorleg hovudskade
  2. Pasientar som har fått motgift prehospitalt på grunn av nedsatt respirasjon og medvit
  3. Mistanke om rusutløyste psykosar der pasienten frivillig går med på innlegging på Akuttposten
  4. Alvorleg abstinens der det er behov for abstinensbehandling og overvaking
  5. Pasientar som grunna rusinntak har behov for medisinsk overvaking
  6. Pasientar som av medisinske grunnar treng øyeblikkeleg hjelp forløp innen avrusing og stabilisering. Desse pasientane bør i forkant av innlegging drøftast med vakthavande lege på Akuttposten.
Prosedyrar ved innlegging
Akuttposten tar kun mot pasientar som innleggast som øyeblikkeleg hjelp. 
Innleggande lege tar direkte kontakt med vakthavande lege, Akuttposten for å melde pasient samt avklare kapasitet.

Posten tar i mot pasientar fra heile Helse Bergen sin region og det er inga aldersgrense. Liggjetida på posten er maksimalt 48 timar. 
I den akutte behandlingskjeda inngår også akutte avrusningsplassar på Skuteviksklinikken ved Stiftelsen Bergensklinikken og / eller stabilisering ved Stabiliseringsposten ved Avdeling for rusmedisin, seksjon Askøy.

Relaterte einingar: 

Kontakt

Telefon
Teamleiar 53032779 , Vakthavande lege 53032780
Bergen helsehus
Besøksadresse
Solheimsgaten 9(Google maps)
5058 Bergen

Bybane

​​​Nærmaste stoppestad er Danmarksplass bybanestopp som du finn rett utanfor Kronstad DPS.  

Parkering

​Fleire av parkeringsplassane i Solheimsviken nyttar Sesam Sesam - billettløs parkering. Du må være registrert som brukar for å unngå ekstra kostnadar.

Les meir om denne parkeringsordninga 

Praktisk informasjon

Apotek

​Danmarksplass Apotek ligg i same bygget som Kronstad DPS like ved bybanestoppet på Danmarksplass. 

Apoteket er ope måndag-fredag kl. 09-18, laurdag kl. 10-15, og har telefon 55 59 15 00. 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.