Akuttpost, Mottaksklinikken

Akuttpost Bergen legevakt er ein av einingane i Mottaksklinikken ved Haukeland universitetssjukehuset. Posten er lokalisert i 2. etasje i Bergen helsehus, i Solheimsgaten 9, med 10 enkeltrom.

Vi har 2-3 sjukepleiarar samt lege på jobb døgnet rundt. I vekedagane er det sosialfagleg team frå Bergen kommune til stades som tilbyr sosialfagleg oppfølging av den enkelt pasient (Helse- og sosialfagleg akutt team).

Fann du det du leita etter?