Akuttpost, Mottaksklinikken

Akuttpost Bergen legevakt er ein av einingane i Mottaksklinikken ved Haukeland universitetssjukehuset. Posten er lokalisert i 2. etasje i Bergen helsehus, i Solheimsgaten 9, med 10 enkeltrom.

Vi har 2-3 sjukepleiarar samt lege på jobb døgnet rundt. I vekedagane er det sosialfagleg team frå Bergen kommune til stades som tilbyr sosialfagleg oppfølging av den enkelt pasient (Helse- og sosialfagleg akutt team).

Les meir om Akuttpost, Mottaksklinikken

Akuttpost, Mottaksklinikken

Det er 2-3 sjukepleiarar samt lege på jobb døgnet rundt. I vekedagane er det sosialfagleg team frå Bergen kommune til stades som tilbyr sosialfagleg oppfølging til den enkelte pasient (Helse- og sosialfagleg akutt team). 

Inntakskriterier

  1. Medvitslause pasientar der det er sterk mistanke om rusintoks og ikkje mistanke om alvorleg hovudskade
  2. Pasientar som har fått motgift prehospitalt på grunn av nedsatt respirasjon og medvit
  3. Mistanke om rusutløyste psykosar der pasienten frivillig går med på innlegging på Akuttposten
  4. Alvorleg abstinens der det er behov for abstinensbehandling og overvaking
  5. Pasientar som grunna rusinntak har behov for medisinsk overvaking
  6. Pasientar som av medisinske grunnar treng øyeblikkeleg hjelp forløp innen avrusing og stabilisering. Desse pasientane bør i forkant av innlegging drøftast med vakthavande lege på Akuttposten.

Prosedyrar ved innlegging

Akuttposten tar kun mot pasientar som innleggast som øyeblikkeleg hjelp. Innleggande lege tar direkte kontakt med vakthavande lege, Akuttposten for å melde pasient samt avklare kapasitet.

Posten tar i mot pasientar fra heile Helse Bergen sin region og det er inga aldersgrense. Liggjetida på posten er maksimalt 48 timar. I den akutte behandlingskjeda inngår også akutte avrusningsplassar på Skuteviksklinikken ved Stiftelsen Bergensklinikken og / eller stabilisering ved Stabiliseringsposten ved Avdeling for rusmedisin, seksjon Askøy.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Akuttpost held til 2. etasje i Bergen helsehus på Danmarksplass, same bygg som Bergen legevakt. Det er eigen inngang for Akuttpost i 2. etasje, og det er mogleg å køyre fram til inngangen.
Telefon
53 03 27 79
Postadresse

Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Mottaksklinikken - Akuttpost
Postboks 1400
5021 Bergen

Bergen helsehus
Besøksadresse
Solheimsgaten 9(Kart)
5058 Bergen

Bybane

​​​Nærmaste stoppestad er Danmarksplass bybanestopp som du finn rett utanfor Kronstad DPS.  

Parkering

​Fleire av parkeringsplassane i Solheimsviken nyttar Sesam Sesam - billettløs parkering. Du må være registrert som brukar for å unngå ekstra kostnadar.

Les meir om denne parkeringsordninga

Praktisk informasjon

Apotek

​Danmarksplass Apotek ligg i same bygget som Kronstad DPS like ved bybanestoppet på Danmarksplass. 

Apoteket er ope måndag-fredag kl. 09-18, laurdag kl. 10-15, og har telefon 55 59 15 00. 

Fann du det du leita etter?