HELSENORGE

Vaktleiar

Alle vakter i Akuttmottak har ein sjukepleiar med funksjon som vaktleiar.
Vaktleiar har delegert myndigheit og ansvar - og er overordna alt personell (sjukepleiarar og hjelpepleiarar) på vakt i Akuttmottak og Korttidsposten.
Vaktleiar skal vere mentor for dei andre sjukepleiarane, ha ansvar for drift, og kunne sette i verk og handtere ein eventuell beredskapssituasjon. Vaktleiar er ein sjukepleiar med lang erfaring i Akuttmottak.
Fann du det du leita etter?