HELSENORGE

Triagesjukepleiar

Triage betyr å sortere. Dette er eit uttrykk som blir brukt i akuttmedisin verda over for den første vurderinga og prioriteringa som gjerast av pasientane som kjem til Akuttmottak.

​​​​​​​​​​​​​​​​​I april 2013 innførte Akuttmottak ved Haukeland universitetssjukehus eit nytt verktøy for vurdering og prioritering av pasientar. Verktøyet er basert på det sørafrikanske triageverktøyet SATS (South-African Triage Scale). 
 

​Norsk versjon

Etter avtale med dei som eig rettane, er verktøyet tilpassa lokale tilhøve i samarbeid med legar ved dei ulike kliniske avdelingane i sjukehuset. Den norske versjonen har fått namnet SATS Norge og vurderer pasientane med utgangspunkt i ei klinisk prioritetsliste og scoring av vitale parametrar.

Ulike hastegradar

SATS Norge gir ein av fire hastegradar; raud, oransje, gul eller grøn utifrå kor alvorleg tilstanden til pasienten er. Angitt hastegrad seier noko om kor raskt pasienten treng legetilsyn.
Fann du det du leita etter?