Triagesjukepleiar

Triage betyr å sortere. Dette er eit uttrykk som blir brukt i akuttmedisin verda over for den første vurderinga og prioriteringa som gjerast av pasientane som kjem til Akuttmottak.

​​​​​​​​​​​​​​​​​I april 2013 innførte Akuttmottak ved Haukeland universitetssjukehus eit nytt verktøy for vurdering og prioritering av pasientar. Verktøyet er basert på det sørafrikanske triageverktøyet SATS (South-African Triage Scale). 
 

​Norsk versjon

Etter avtale med dei som eig rettane, er verktøyet tilpassa lokale tilhøve i samarbeid med legar ved dei ulike kliniske avdelingane i sjukehuset. Den norske versjonen har fått namnet SATS Norge og vurderer pasientane med utgangspunkt i ei klinisk prioritetsliste og scoring av vitale parametrar.

Ulike hastegradar

SATS Norge gir ein av fire hastegradar; raud, oransje, gul eller grøn utifrå kor alvorleg tilstanden til pasienten er. Angitt hastegrad seier noko om kor raskt pasienten treng legetilsyn.
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.