Pasientansvarleg sjukepleiar

Pasientansvarleg sjukepleiar har ansvar for å ta imot pasienten ved ankomst til Akuttmottak.

​​​​​​​​​Sykepleier steller pasient. FotoDette inneber mellom anna å måle blodtrykk, puls og temperatur, telle respirasjonsfrekvens, ta EKG, blodprøvar, registrere pårørande og dokumentere i akuttjournal og i DIPS.

Behandlande lege bestemmer avdelingstilhørigheit. Pasientanvsarleg sjukepleiar mel​der pasienten til meldepunkt, eventuelt direkte til avdeling.

Pasientansvarleg sjukepleiar har ansvar for pasienten frå han blir tatt imot i Akuttmottak til han forlét avdelinga.
Fann du det du leita etter?