Kurs

Når du som nyansatt kjem til Akuttmottak, er det obligatoriske kurs for alle nyansatte ved Haukeland universitetssjukehus.

​Alle kurs er tilgjengeleg via kurskatalogen i Læringsportalen:

 • Brannvern
 • Informasjonssikkerheit
 • Smittevern
 • Meldekultur (Synergi)
 • Kompetanseportalen
 • MinGat
 • DIPS eigentreningsprogram


​Etter kvart som du blir meir kjent i avdelinga, vil du få tilbod om fleire faglege kurs. Nokre av kursa er obligatorisk, andre søkjer du på:

 • AHLR - avansert hjarte-lunge-redning
 • Hjartekurs
 • KITS-kurs i traumesjukepleie
 • BEST - Bedre og systematisk teamtrening
 • Gass- og kjemikaliekurs
 • TNCC - Trauma Nursing Core Course
 • Blodprøvetakingskurs
 • Lungekurs
 • Skandinavisk akuttmedisin
 • Service og samhandling
 • Akuttdagane


Prøvetaking

Laboratoria utfører rundt 90 prosent av alle prøvetakingar som blir gjort på Haukeland. Dei resterande prøvetakingane blir gjort av klinisk personell på avdelingane.

Sjukepleiarane i Akuttmottak tar alle venøse blodprøver sjølve. Dette gjeld òg alle arterielle blodgassar i samråd med lege.

Fann du det du leita etter?