Ny som sjukepleiar i Akuttmottak

Velkommen som ny sjukepleiar i Akuttmottak! Her finn du informasjon om Akuttmottakets organisering, arbeidsoppgåver, helse, miljø, sikkerheit, praktiske opplysningar m.m. Vi håper dette vil gjere den første tida som arbeidstakar ved Akuttmottaket lettare og meir oversiktleg.

to ansatte i akuttmottak.foto
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Som nytilsett vil du møte mange nye menneske, få mange nye inntrykk og veldig mykje informasjon på kort tid. Ingen forventar at du skal hugse alle namn eller alt du har fått informasjon om med ein gong.

Ikkje ver redd for å spørre!

Alle som jobbar her er tilgjengelege for spørsmål, og vi hjelper deg gjerne med det du måtte lure på. Det er betre å spørje om korleis ting skal gjerast, enn å sette i gong på eiga hand.

Når det er noko du ikkje kan, er det viktigaste at du ber om hjelp. Ved å be om hjelp viser du oss at du har innsikt i dine eigne ferdigheiter, og er ein tryggleik for dine kolleger. Spør om du lurer på noko, her er det lov å vere ny.

Den første tida i avdelinga

Den første veka, blir du vist rundt i Akuttmottak og andre aktuelle avdelinger. Du vil også gå gjennom opplæringsplan med assisterande avdelingssjukepleiar. Etter dette vil du gå to veker saman med ein sjukepleiar på kvart skift.

Vi forventar ikkje at du er ferdig utlært på tre veker, og det er viktig at du held fram læringsprosessen på eiga hand når dei første tre vekene er ferdig.

Alle vi som jobbar her har vore ny ein gong, og kjent på følelsen av at ein ikkje har oversikt over alle arbeidsoppgåvene. Ikkje fortvil. Du kjem til å lære noko kvar dag, og etter kvart vil du kjenne at du meistrar fleire og fleire oppgåver.​
 

Lovar og reglar

Informasjon til nytilsette i akuttmottak

 • Arbeidsverktøy

  Her finn du ei oversikt over dei mest brukte dataprogramma vi bruker i Akuttmottak.

 • EMTU (elektromedisinsk teknisk utstyr)

  Vi har mykje elektromedisinsk teknisk utstyr (EMTU) i avdelinga. For nokre vil det vere mykje nytt, for andre ikkje.

 • Kurs

  Når du som nyansatt kjem til Akuttmottak, er det obligatoriske kurs for alle nyansatte ved Haukeland universitetssjukehus.

 • Praktisk informasjon

  Her finn du praktisk informasjon for deg som er ansatt i Akuttmottak.

 • Kollegastøtte

  Kollegastøtte er eit tilbod der arbeidstakarane som opplev psykiske påkjenningar i jobbsituasjonen, får støtte og bistand frå ein kollega til å gjennomarbeide opplevingane.

 • HMS ved Akuttmottak

  Det er eit nært samarbeid med leiing og verneombod når det gjeld helse, miljø og sikkerheit i avdelinga.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.