HELSENORGE

Registrer deg i ROAS

Ønsker du å registrere deg i ROAS? Her har vi samlet alt av skjema og informasjon for pasienter som ønsker å bli med i registeret.

ROAS benyttes både til å bedre medisinsk behandling og for å styrke forskningen på Addisons sykdom og relaterte tilstander. Her kan du se hvilke pasientgrupper vi ønsker å ha i registeret.

Du kan når som helst få innsyn i informasjonen vi har lagret om deg i registeret eller trekke deg fra registeret ved å kontakte oss på addison@helse-bergen.no eller 55 97 30 77 . Deltakelse i pasientregisteret vil ikke ha noen påvirkning på din behandling. Det er disse forskningsprosjektene​ som bruker data fra ROAS.

For å registrere deg i ROAS, vennligst fyll ut disse to skjemaene, skriv dem ut og send dem til oss:

(English version of consent form (PDF))

I tillegg ønsker vi noen blodprøver til analyse. Skriv ut skjemaet under og be legen din om å ta prøvene. Send dem med rekvisisjonsskjemaet til oss.

Mange legekontor tar blodprøven vederlagsfritt siden den går til et forskningsformål. Om de krever betaling, kan vi dekke utgiften og giro legges ved.

Tusen takk for at du er villig til å stille opp.

Skjema og prøver til analyse sendes til: 
ROAS v/Eystein Husebye
Endokrinologisk Seksjon
Medisinsk Avdeling
Haukeland Universitetssjukehus
Postboks 1400
5021 Bergen

Fann du det du leita etter?