HELSENORGE

Ny pasientinformasjonsfolder for hypoparathyreoidisme

Nordisk forening for hypoparathyreoidisme har laget en ny informasjonsfolder for pasienter.

Nordisk forening for hypoparathyreoidisme har laget en ny informasjonsfolder for pasienter.

Folderen er godkjent av European Society of Endocrinology og korrekturlest for norske forhold av Jens Bollerslev , overlege ved Oslo Universitetssykehus,  Ullevål.