HELSENORGE

Kortisolbehov i ekstraordinære situasjoner

Pasienter med binyrebarksvikt kan ha behov for ekstra kortisol ved stressituasjoner. I tillegg kan kortisolbehovet påvirkes av annen medikamentbruk og noen typer mat.

Behandling ved operasjon, tannbehandling, fødsel og invasive prosedyrer

Hentet fra Nasjonal veileder for Enokrinologi (oppdatert 2019 av Tazmini, Husebye og Løvås)

Ved infeksjoner/feber/stresstilstander er døgnbehovet for Cortison økt. Øk døgndosen 2-3 ganger. Etter akuttfasen reduseres dosen raskt til den vanlige vedlikeholdsdosen. Ved kvalme, brekninger og diaré skal pasienten om mulig selv administrere hydrokortison (Solu-Cortef) 100 mg i.m. og deretter søke lege for å få parenteral hydrokortison og intravenøs væske.

Graviditet kan vanligvis gjennomføres ukomplisert ved Addisons sykdom. Kortisondosen økes med 50 % i siste trimester. Florinefdosen må ofte økes i siste trimester. Reninaktivitet kan ikke benyttes til å styre behandlingen. Ved forløsning skal det gis hydrokortison parenteralt som ved større kirurgi (se ovenfor). Oppfølging under graviditet er en spesialistoppgave.

 • Tabell 9. Behandling ved operasjon, tannbehandling, fødsel og invasive prosedyrer

  Prosedyre

  Preoperative behov

  Postoperative behov

  Større operasjoner med lang restitusjonstid

  100 mg hydrokortison i.v./i.m. rett før anestesi

  Gjenta 100 mg hydrokortison i.v./i.m. hver 6. time til man klarer å spise og drikke. Doble da oral dose i 48 timer, deretter trappe ned til normal dose

  Større operasjoner med kort restitusjonstid

  100 mg hydrokortison i.v./i.m. rett før anestesi

  Gjenta 100 mg hydrokortison i.v./i.m. hver 6. time i 24-48 timer. Doble da oral dose i 24-48 timer, deretter trappe ned til normal dose

  Under fødsel/rier

  100 mg hydrokortison i.v./i.m. ved start av rier

  Doble oral dose i 24-48 timer etter nedkomst, deretter trappe ned til normal dose

  Mindre operasjoner og større tannbehandling

  100 mg hydrokortison i.v./i.m. rett før anestesi

  Doble oral dose i 24 timer, deretter normal dose

  Invasive tarm prosedyrer som krever avføringsmiddel

  Sykehusinnleggelse over natten med 100 mg hydrokortison i.v./i.m. og væske, gjenta dose før operasjon

  Doble oral dose i 24 timer, deretter normal dose

  Andre invasive prosedyrer

  100 mg hydrokortison i.v./i.m. rett før operasjon

  Doble oral dose i 24 timer, deretter normal dose

  Tannbehandling

  Ekstra morgendose 1 time før behandling

  Doble oral dose i 24 timer, deretter normal dose

  Mindre prosedyrer

  Vanligvis ikke nødvendig

  Ekstra dose (f.eks. 20 mg hydrokortison) dersom symptomer oppstår

Fann du det du leita etter?