HELSENORGE

Covid 19-studie ROAS for leger

I forbindelse med covid-19 pandemien, har vi i ROAS søkt REK og fått godkjent studien «Covid-19 infeksjoner hos pasienter med binyrebarksvikt» (REK 128102). Formålet med prosjektet er å kartlegge klinisk forløp av covid-19 ved primær binyrebarksvikt, inkludert forekomst av alvorlig forløp og død sammenliknet med befolkningen generelt. Vi vil også kartlegge immunrespons mot SARS-CoV-2 virus i blod ved primær binyrebarksvikt. Vi håper nå at alle dere registeransvarlige leger kan inkludere pasienter med binyrebarksvikt og covid-19 til denne studien dersom en slik pasient er innlagt ved deres sykehus!

Datainnsamling vil foregå på følgende måter:

 1. Datainnsamling fra innlagte binyrebarksviktpasienter med covid-19 via lokale registeransvarlige leger
  1. Pasienter med primær binyrebarksvikt innlagt med covid-19 på sykehus ønsker vi at dere som lokale registeransvarlige leger spør om studiesamtykke. Samtykkeskriv kan lastes ned her.
  2. Ved samtykke fra pasienten, ber vi dere fylle ut elektronisk skjemaet «Binyrebarksvikt covid-19» som nå er tilgjengelig både i NoklusDiabetes og Endojournal. PDF-versjon av skjemaet er lagt ut på ROAS sine nettsider.
  3. Signert samtykke og utskrift av «binyrebarksvikt covid-19 skjema» sendes til ROAS. Vi ønsker at dere samtidig også sender en mail til oss: addison@helse-bergen.no med informasjon om at dere har inkludert en pasient.
  4. Ved HUS, OUS og AHUS vil registeransvarlig lege også ta biobankprøver til studien, men biobankprøver skal ikke tas ved øvrige sykehus.

    
 2. Datainnsamling via e-PROMS for alle ROAS-pasienter med primær binyrebarksvikt
  1. Alle ROAS-registrerte pasienter med primær binyrebarksvikt vil få tilsendt ePROM-skjema «Binyrebarksvikt covid-19» i pasientversjon, ved ordinær ePROM-utsending i januar 2021. ROAS-pasienter skal der svare på om de har gjennomgått covid-19 infeksjon eller ikke, og dersom de svarer «ja», får de en rekke tilleggspørsmål. Vi vil på denne måten kunne innhente opplysninger om gjennomgått covid-19 også fra binyrebarksviktpasienter som ikke har vært innlagte sykehus.


Fann du det du leita etter?