HELSENORGE

COVID-19 studie binyrebarksvikt pasientinfo

Register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS) har i forbindelse med covid-19 epidemien startet et forskningsprosjekt for å kartlegge forløpet av covid-19 hos personer med binyrebarksvikt. Dersom du har binyrebarksvikt og blir innlagt sykehus med covid-19, vil du kunne bli spurt om deltakelse i studien. Svarer du ja til deltakelse, vil legen blant annet registrere opplysninger om symptomer og alvorlighetsgrad av din covid-19 infeksjon, eventuelle komplikasjoner, og endring i medisinering under sykdommen. Blir du innlagt ved Haukeland Universitetssykehus,  Oslo Universitetssykehus eller Akershus Universitetssykehus, ønsker vi i forbindelse med prosjektet også å ta noen blodprøver både under og i tiden etter infeksjonen, for å kartlegge hvordan immunsystemet ditt reagerer på infeksjonen. 

Dersom du har binyrebarksvikt og er med i ROAS, vil du i januar 2021 sammen med elektronisk utsending av øvrige ROAS-spørreskjema, også få et spørreskjema der du skal svare på om du har hatt covid-19 infeksjon eller ikke. Svarer du «nei» på gjennomgått infeksjon, får du ikke flere spørsmål. Dersom du svarer «ja», kommer det opp flere tilleggsspørsmål om hvordan infeksjonen forløp hos deg.  

Sier du ja til å delta i studien dersom du blir innlagt sykehus med covid-19, og svarer du på elektronisk covid-19 ROAS-skjema i januar 2021, vil det være svært viktige bidrag til å øke vår kunnskap om covid-19 sykdom ved primær binyrebarksvikt! 


Covid-19 registrering for Addisonpasienter med infoskriv


Fann du det du leita etter?