HELSENORGE

Akuttkort for hypoparatyreiodisme

Nasjonalt informasjonskort for pasienter med hypoparatyreiodisme

Vi har i samarbeid med norsk endokrinologisk forening laget informasjonskort for hypoparatyreiodisme tilsvarende de vi har for binyrebarksvikt. Kortene er ment som støtte i pasientens kontakt med leger og annet helsepersonell i tilfeller der de blir skadet eller syke. Teksten på kortet skal informere legen om akuttbehandling som skal gis, og hindre feil og forsinkelser i akuttbehandlingen. Kortet har norsk tekst på forsiden og engelsk tekst på baksiden.

Kortene deles ut til pasienter med kjent hypoparatyreiodisme. Kortet kan foreløpig fås tilsendt hvis du kontakter addison@helse-bergen.no

Bilde av informasjonskort for hypoparatyreiodisme
Bilde av informasjonskort for hypoparatyreiodisme