HELSENORGE

An activating gucy2c mutation causes impaired contractility and fluid stagnation in the small bowel

Familiær GUCY2C diaré syndrom (FGDS) er en sjelden tilstand som kan minne om irritabel tarmsyndrom med diaré. 23 pasienter med FGDS og 22 friske ble i denne studien undersøkt med ultralyd av tarmene.