What should be known prior to performing EUS?

I denne artikkelen blir viktige praktiske problemstillinger angående EUS-forberedelser diskutert fra forskjellige synspunkter.