Vi trenger friske barn til et forskningsprosjekt på ultralyd

Har du barn født i perioden 19.09.99 til 15.05.14?

Forskningsprosjekt

Fra august 2017 vil vi inkludere leverfriske barn for å finne ut kva som er normal stivhet i levervev.

Dette gjør vi for å ha et sammenlikningsmateriale når vi skal bruke leverstivhetsmåling i oppfølgingen av barn som lever med kronisk leversykdom. 

Vi trenger 180-200 friske barn i alderen 4-18 år. Undersøkelsen gjøres i Sentralblokka på Haukeland sykehus. Alle barn som deltar får gavekort på 1 kinobillett hver.

Inklusjonskriterier

  • alder 4 år til og med 17 år og 364 dager            
  • ingen kjent leversykdom

Undersøkelsen involverer ultralyd av leveren med 2-3 forskjellige apparater, måling av høyde, vekt og mageomfang, og i noen tilfeller omkrets av brystkassen.

Totalt tar det rundt 45 minutter. Barnet må ikke ha spist siste 3 timer før undersøkelsen. Undersøkelsen medfører ikke ubehag, men barnet må ligge i ro og større barn vil kanskje bes om å holde pusten noen sekunder. Undersøkelsen tilpasses selvsagt barnets alder, slik at en har god tid og rom for små pauser.

Undersøkelsene kommer i stor grad til å foregå på ettermiddagstid og i helger, men gjøres gjerne på dagtid hvis foreldre/barn har mulighet da.

Ta kontakt om du har barn født mellom 19.09.99 og 15.05.14 som kan være med på prosjektet; oppgi barnets kjønn og fødselsmåned og -år.

Kontakt

Prosjektleder / barnelege Anders Batman Mjelle på e-post adnj@helse-bergen.no eller amj069@uib.no, eller mobiltelefon 99 29 32 29.