HELSENORGE

Prolonged intestinal transit and diarrhea in patients with an activating GUCY2C mutation

20 pasienter med familiær gucy2c diarè syndrom (FGDS) ble undersøkt med motilitetskapsel og ultralyd før og etter et måltid, dette for å se etter forstyrrelser i motilitet. Der ble også målt hormoner som en tror påvirker motilitet i tarmen.