HELSENORGE

Ny doktorgrad - Anders Batman Mjelle

NSGU gratulerer Anders Batman Mjelle med sin doktorgrad med avhandlingen "Validation of liver elastography in patients with primary sclerosing cholangitis and healthy individuals. Normal values and correlation to fibrosis parameters.".

Avhandlingen består av studier på ultralydbasert måling av leverstivhet hos kronisk leversyke og hos friske barn og voksne. Hovedfunn er at leverstivhetsmåling er gjennomførbart hos både syke og friske i alle aldre, at leverstivhet øker ved leversykdom, og at en må ta hensyn til at forskjellige apparater kan gi forskjellige måleverdier. Anders disputerte 08.01.2021 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen.

Du kan lese mer i pressemeldingen her