Ny artikkel - Normal Liver Stiffness Values in Children

Artikkelen sammenligner tre ulike elastografi metoder for måling av leverstivhet hos barn.