HELSENORGE

Norsk veileder for diagnostikk og behandling av kronisk pankreatitt

De siste årene er det kommet flere omfattende retningslinjer for utredning og behandling av kronisk pankreatitt. I tillegg er en felleseuropeisk syntese av disse guidelines under utforming.

Tilstanden har fortsatt flere uavklarte områder, og spesielt eksisterer det ingen felles konsensus om diagnostiske kriterier.

Flere ulike standarder benyttes. Denne anbefalingen er basert på litteraturvurderingen som er gjennomført i de danske, tyske og amerikanske retningslinjene (1-3) med en norsk tilpasning til temaet.

Anbefalingene er laget av interessegruppen for pankreassykdommer i norsk gastroenterologisk forening (NGF).

Norsk veileder for diagnostikk og behandling av kronisk pankreatitt