Kurs og undervisning for helsepersonell

Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultralyd (NSGU) tilbyr skreddersydde kurs i gastroenterologisk ultralyd tilpasset de lokale forhold og ønsker for din avdeling. NSGU dekker reise og opphold for kursdeltagere og foredragsholdere.


NSGU organiserer også kurs for leger som inngår som et ledd i spesialistutdanningen. På denne siden kan du finne program fra tidligere arrangerte kurs. I kursprogrammet er det lenker til de ulike foredragene hvis tilgjengelig.

Noen kurs vi har arrangert 

​​​

​Superbrukerkurs – oppfølgingskurs 1


18.-19. oktober 2021, St. Olavs hospital, Trondheim

Kurskomité:  Kristin M. Aasarød, Roald F. Havre, Kim Nylund, Odd Helge Gilja

Mandag

1000 Velkommen – introduksjon til kurset og presentasjon av kursdeltakerne (RFH)
1015 Rekapitulering​ (RFH)


1105 Kaffepause1205 Lunsj i kantinen

1300 Hands-on trening: Tema: 6+ (OHG, KN, TV, RFH)

1600 Slutt

1930 Felles kursmiddag på Robust Bistro, Søndre gate 22B


Tirsdag


0900 UL av tarmvegg​ (KN)

0930 Hands-on trening: Tema: UL av tarm (OHG, KN, RFH)

1045 Kaffepause

1055 Hands-on trening: Tema: Galleveier (OHG, KN, RFH)

1215 Lunsj i kantinen 

1300 Hands-on trening: Tema: Elastografi (OHG, KN, RFH, JWH)

1415 Diskusjon/Erfaringer fra egen praksis

1445 Avslutning og evaluering (OHG, TV)

1500 Kursslutt ​

Kurs i abdominal ultralyd og POCUS 11.-12. oktober 2021 Nordlandssykehuset Bodø 


Kurskomite: Eirik H. Ofstad, Odd Helge Gilja

​Mandag

0900 Åpning og orientering om kurset.  (Eirik H. Ofstad, Odd Helge Gilja)​

0915 Ultralyd av normale abdominalorganer – «6+» (OHG)

0945 Ultralyd av galleblære og galleganger (TH)

1015 Kaffepause

1030 Ultralyd ved diffuse og fokale leversykdommer (OHG)

1100 Hands-on trening på hverandre i grupper (6+) (Alle)

1215 Lunsj

1300 Ultralyd av pancreas, milt og nyrer​ (OHG)

1330 Hands-on trening også med pasienter (Alle)

1600 Kursdag slutt

1930 Felles kursmiddag

Tirsdag​

0900 Ultralyd av tarm (OHG)

0930 Praktiske øvelser med pasienter (Alle)

1050 Kaffepause

1100 Kasuistikker og praktiske øvelser med pasienter (Alle)

1230 Rengjøring av skanner og prober (TMV)

UL-Quiz, evaluering og utdeling av kursbevis (OHG)

1300 Kursslutt​​​

​​​​​​​​​​​Digitalt kurs i TARMSYKDOMMER 21.-23. september 2021 Haukeland Universitetssjukehus, Bergen

​Kursledere: Hilde Løland von Volkmann og Odd Helge Gilja

Tirsdag

Tema: billeddiagnostikk

0840 Ileokoloskopi (inkl. blødninger) (Lars Aabakken, med. avd., Rikshospitalet)

0900 Kapselendoskopi og enteroskopi (Hilde von Volkmann)

0930 Pause

0945 Transabdominal gastrointestinal ultrasonografi (Gilja, med. avd., HUS)

1010 Endoskopisk ultralyd (Roald F. Havre, med. avd., HUS)

1035 Radiologi av tynn- og tykktarm (rtg, Ct, MR) (Marjolein Leidenbaum, rad. avd., HUS)

1100 Pause

1115 PET ved tarmsykdommer (Boel Johnsen, rad. avd., HUS)

1130 Kasuistikker fra skopi og UL (Kim Nylund, med. avd., HUS)

1200 Lunsj

Tema: IBD

1300 Epidemiologi, patogenese og immunologi (Marte Høivik, med.avd. Ullevål)

1330 Utredning (Kim Nylund, med. avd., HUS)

1350 Pause

1400 Medisinsk behandling av IBD (Jørgen Jahnsen, med. avd., Ahus)

1430 Vitamin D og jern-mangel (Jørgen Jahnsen, med. avd., Ahus)

1445 Ekstraintestinale manifestasjoner (Kristin Kaasen Jørgensen, med. avd., Ahus)

1505 Pause

1525 Kirurgisk behandling (Anne Karliczek, ge. kir. avd., HUS)

1540 Fistelproblematikk: Rectovaginale fistler (Jone Trovik, KK, HUS)

1600 Slutt for dagen

Onsdag

Tema: Koloncancer

0830 Epidemiologi og molekylærbiologi (Hildegunn Vetti, genetikk, HUS)

0850 FAP og HNPCC, praktiske implikasjoner (Hildegunn Vetti, genetikk, HUS)

0910 Endoskopisk klassifikasjon og diagnostikk av polypper (Khanh Pham, med. avd., HUS)

0930 Pause

0940 Endoskopisk standardbehandling av polypper (Roald F. Havre, med. avd., HUS)

1000 Reseksjonsmetoder av store polypper (Khanh Pham, med. avd., HUS)

1020 Kirurgisk behandling av colon cancer (Aly Dicko, kir. avd., HUS)

1040 Pause

1050 Onkologisk behandling av colon cancer (Halfdan Sørbye, kreftavd., HUS)

1110 Neuroendokrin sykdom i tarm (Halfdan Sørbye, kreftavd., HUS)

1140 Nasjonal screening (Trond Engjom, med. avd., HUS)

1200 Lunsj

Tema: Tynn- og tykktarm

1300 Utredning av diaré (Jan Gunnar Hatlebakk, med. avd., HUS)

1320 Malabsorbsjon (Knut Lundin, med. avd., Rikshospitalet)

1340 Cøliaki (Knut Lundin, med. avd., Rikshospitalet)

1400 Pause

1410 Kasuistikker colon cancer (Håvar B Hope, med. avd., HUS)

1430 Diagnostikk og behandling av «graft versus host disease» (GVHD) (Aymen Ahmed, med. avd., HUS)

1450 Komplikasjoner etter immunterapi (Oddbjørn Straume, kreftavd., HUS)

1510 Komplikasjoner etter kirurgi og strålebehandling (Frank Pfeffer, ge. kir. avd., HUS)

1530 Kasuistikker ved IBD (Renee Fjellanger, med. avd., HUS)

1600 Slutt for dagen

Torsdag

Tema: Funksjonelle mage-tarmsykdommer

0830 Introduksjon: Konsept og modeller ved FGID (Odd Helge Gilja, med. avd., HUS)

0850 Funksjonell dyspepsi (Eline Storlid, HUS)

0910 Irritabel tarmsykdom (Jan Gunnar Hatlebakk, med. avd., HUS)

0930 Pause

0940 Mikrobiota og FMT (Gülen Lied, med. avd., HUS)

1000 Kompleks smertebehandling (Lars Jørgen Rygh, KSK, HUS)

1020 Tarmskolen – Fysisk og digitalt - Hjelp til selvhjelp (Birgitte Berentsen, NKFM, HUS)

1040 Pause

Tema: Varia

1050 Ernæring ved tarmsykdommer (Ingrid S Leikanger, klin.ernæring, HUS)

1110 Ulike tilganger (PEG, PEJ etc) (Jakub J Frey, med. avd., HUS)

1130 Bariatrisk kirurgi og komplikasjoner/følgetilstander med kasuistikk (Villy Våge, kir. avd., HUS)

1200 Lunsj

1300 Tarminfeksjoner og divertikulitt (Eli Hoem, med. avd. infeksjon, HUS)

1320 Mikroskopisk kolitt (Chong Dai, med. avd., HUS)

1340 Tarmiskemi (Akutt og kronisk) (Frank Pfeffer, ge. kir. avd., HUS)

1400 Pause

1410 Obstipasjon (Jan Gunnar Hatlebakk, med. avd., HUS)

1430 Pouchitt (Aly Dicko, kir. avd., HUS)

1445 Fistelproblematikk: Perianale fistler (Anne Karliczek, ge. kir. avd., HUS)

1500 Porfyri eller IBD kasuistikker graviditet? (Vegar Haugen, NAPOS, HUS)

1515 Pause

1525 Evaluering og kursprøve

1600 Slutt ​​​

​​​​​Kurs i abdominal ultralyd og POCUS 16.-17. september 2021 Sørlandet sykehus, Kristiansand​​​

​Kurskomite: Tine Nyberg, Trygve Hausken, Odd Helge Gilja, Tina Veberg

Torsdag

1300 Åpning og orientering om kurset. (Tine Nyberg, Odd Helge Gilja)

1315 Ultralyd av normale abdominalorganer – «6+» (OHG)

1345 Ultralyd av galleblære og galleganger (TH)

1415 Ultralyd ved diffuse og fokale leversykdommer (OHG)

1445 Kaffepause

1500 Hands-on trening på hverandre i grupper (6+) (Alle)

1630 Kursdag slutt

1930 Felles kursmiddag på Bønder i Byen 

Fredag

0900 Ultralyd av pancreas, milt og nyrer (OHG)

0930 DVT i akuttmottak (TN)

1020 Kaffepause

1030 Praktiske øvelser (Alle)

1200 Lunsj i kantina

1300 Ultralyd caser. Alle bidrar! (OHG)

1330 Praktiske øvelser (Alle)

1530 Rengjøring av skanner og prober (TV)

UL-Quiz, evaluering og utdeling av kursbevis (OHG)

1600 Slutt 

​​Digitalt grunnkurs i GASTROENTEROLOGISK ULTRALYD, 15.-16. februar 2021 Haukeland Universitetssjukehus, Bergen

Mandag:

0900 Åpning og orientering om kurset (Kim Nylund & Odd Helge Gilja, NSGU, Med. avd., Haukeland Universitetssjukehus (HB))

0915 Ultralydfysikk for leger (Gilja)

0945 Ultralyd av normale abdominalorganer - 6+ metoden (Geir Folvik, HB)

1030 Pause med individuell gjennomgang av kursvideoer i 6+ undersøkelse

1115 Ultralyd ved diffuse leversykdommer (Folvik)

1145 Ultralyd ved fokale leversykdommer (Folvik)

1215 Lunsj

1300 Ultralyd av pankreas (Trond Engjom, HB)

1325 Ultralyd av galleblære og galleveier (Gilja)

1350 Pause

1400 Ultralyd Doppler ved portal hypertensjon og av abdominalkar (Engjom)

1425 Ultralyd av GI traktus. Metodologi og normalfunn (Nylund)

1450 Pause

1500 Ultralyd ved IBD (Nylund)

1525 Kasustikker med quiz i Socrative (Nylund)

1600 Slutt for dagen

Tirsdag:

0830 Ultralyd av nyrer og milt (Gilja) 

0900 UL elastografi ved leversykdommer (Gilja)

0930 Pause

0940 Endoskopisk ultrasonografi (Roald F. Havre, Med. avd, HUS)

1010 Ultralyd ved funksjonelle sykdommer (Gilja)

1040 Pause

1050 Ultralyd ved andre (non-IBD) tarmsykdommer (Nylund)

1120 POCUS: «Point-of-care» ultralyd med quiz i Socrative (Kim Nylund)

1200 Lunsj

1300 Avansert intervensjon med UL og endoskopi (Khanh Pham, Med. avd., HUS)

1330 Ultralyd-kontrast undersøkelser (Gilja)
 
1400 Pause

1415 Kursprøve. Kursevaluering

1500 Slutt

Kurs i abdominal ultralyd og POCUS 8-9 oktober 2020 ved Sørlandet Sykehus, Kristiansand 

Torsdag – Sted: administrasjonsbygget BLÅTT møterom:

1300    Åpning og orientering om kurset. (Benedicte Severinsen, Odd Helge Gilja)

1315    Ultralyd av normale abdominalorganer – «6+» (OHG)

1345    Ultralyd av galleblære og galleganger (TH)

1415    Ultralyd ved diffuse og fokale leversykdommer (OHG)

1445    Kaffepause

 1500    Hands-on trening på hverandre i grupper (6+) (Alle)

 1630    Kursdag slutt

Fredag – Sted: administrasjonsbygget BLÅTT møterom:

0900    Ultralyd av pancreas, milt og nyrer (OHG)

0930    POCUS i akuttmottak (BS)

1020    Kaffepause

1030    Praktiske øvelser (Alle)

1200    Lunch i kantina

1300    Ultralyd av GI traktus og ved tarmsykdommer (OHG)

1330    Praktiske øvelser (Alle)

1530    UL-Quiz, evaluering og utdeling av kursbevis (OHG)

1600    Kursslutt

Grunnkurs i gastroenterologisk ultralyd 25-27 november 2019 ved Haukeland Universitetssykehus

Program (PDF)

Mandag:

0930 Åpning og orientering om kurset (Kim Nylund & Odd Helge Gilja,

NSGU, Med. avd., Haukeland Universitetssykehus (HUS) )

0940 Ultralyd-fysikk (Spiros Kotopoulis, Nasjonalt Senter for Gastroenterologisk Ultrasonografi, HUS) (video)

1000 Ultralyd av normale abdominalorganer – 6+ (Folvik)

1030 Pause m/kaffe

1040 Trening på normale abdominalorganer – 6+

(Gilja, Nylund, Hausken, Folvik, Sævik)

1130 Ultralyd ved leversykdommer (Folvik)

1215 Lunch

1300 Galleblære og galleganger (OH Gilja)

1330 Ultralyd av nyrer og milt (OH Gilja)

1400 Ultralyd av pankreas (Trond Engjom, Med. Avd, HUS)

1430 Pause med kaffe

1445 Praktiske øvelser

(Nylund, Hausken, Folvik, Sævik)

1545 Kasuistikker (Kim Nylund)

1600 Slutt

Tirsdag:

0830 Ultralyd-kontrast undersøkelser (OH Gilja)

0900 Endoskopisk ultrasonografi (Roald F. Havre, Med. avd, HUS)

0930 Ultralydundersøkelser, demonstrasjon og praktiske øvelser. 1. time til gjennomgang av vanlig abdominal undersøkelse med 6+.

(Gilja, Nylund, Hausken, Folvik, Sævik)

Demonstrasjon av ultralyd/motilitet (Hausken/Gilja)

Inkl pause.

1200 Lunch

1300 Duplexsonografi av abdominalkar, portal hypertensjon (Engjom)

1330 Ultralyd ved funksjonelle sykdommer (Hausken)

1400 Pause

1415 Praktiske øvelser

Demo biopsi

(Gilja, Nylund, Hausken, Havre, Folvik, Sævik)

1515 Ultralyd av GI traktus. Metodologi og normalfunn. (Sævik)

1545 Ultralyd - Quiz (OH Gilja)

1600 Slutt.

Onsdag:

0830 UL elastografi. (Mette Vesterhus, Med. avd., HUS)

0900 POCUS: «Point-of-care» ultralyd (Kim Nylund)

0930 Ultralydundersøkelser, demonstrasjon og praktiske øvelser inkludert POCUS

(Nylund, Hausken, Havre, Folvik, Sævik)

Pistolbiopsi av lever (Folvik)

Inkl pause.

1200 Lunch

1300 Ultralyd ved IBD (Kim Nylund)

1330 Ultralyd ved andre tarmsykdommer (Ragnar Eriksen, Sjukehuset i Ålesund)

1400 Avansert intervensjon med UL og endoskopi. (Khanh Pham, Med. avd., HUS)

1430 Kursprøve. Kursevaluering

1500 Slutt.

 

Kurs i gastroenterologisk ultralyd  14-15 oktober 2019 ved Sykehuset Innlandet Lillehammer 

Program (PDF)

Mandag:

1300 Åpning og orientering om kurset (Gilja)

1315 Ultralyd av normale abdominale organer - "6+" (Sævik)

1345 Ultralyd ved diffuse leversykdommer og elastografi (Anesa)

1415 Ultralyd av fokale leversykdommer (Gilja)

1445 Kaffepause

1500 Trening på  hverandre i grupper (6+). (Gilja m. fl.)

1545 Scanning på pasienter

1630 Slutt

2000 Felles kursmiddag på Hvelvet

Tirsdag:

0900 Ultralyd av Pankreas (Gilja)

0930 Ultralyd av galleblæren og galleganger (Hausken)

1000 Kaffepause

1015 Praktiske øvelser/Pasienter til UL (Gilja m. fl.)

1130 POCUS i indremedisin/Kasuistikker (Hausken)

1200 Lunsj

1300 Ultralyd av GI traktus. Metodikk og normalfunn (Sævik)

1330 Ultralyd ved IBD og andre tarmsykdommer (Gilja)

1400 Ultralydundersøkelser av pasienter/praktiske øvelser (Gilja m. fl.)

1515 UL-quiz, evaluering og utdeling av kursbevis (Gilja m. fl.)

1545 Kursslutt

 

Kurs i gastroenterologisk ultralyd 9-10 mai 2019 ved Flekkefjord sykehus


Torsdag:
1300 Åpning og orientering om kurset. (Gilja)
1315 Ultralyd av normale abdominalorganer – «6+» (Sævik)
1345 Diffuse leversykdommer (Hausken)
1415 Fokale leversykdommer (Gilja)
1445 Kaffepause
1500 Ultralyd av Pankreas (Gilja)
1530 Ultralyd av galleblære og galleganger (Hausken)
1600 POCUS i indremedisin / Kasuistikker (Hausken)
1630 Slutt
1900 Felles kursmiddag - Grand Hotell Flekkefjord


Fredag:
0900 Trening på hverandre i grupper (6+)
1000 Kaffepause
1015 Praktiske øvelser / Pasienter til UL (Hausken, Sævik, Gilja, Pallenschat)
1200 Lunch
1300 Ultralyd av GI traktus. Metodikk og normalfunn (Sævik)
1330 Ultralyd ved IBD (Gilja)
1400 Ultralydundersøkelser av pasienter / praktiske øvelser (Hausken, Sævik, Pallenschat, Gilja)
1530 UL-Quiz, evaluering og utdeling av kursbevis (Gilja)
1600 Kursslutt

Kurs i gastroenterologisk ultralyd 20-21 mars 2019 ved UNN Tromsø

Onsdag
1300 Åpning og orientering om kurset. (Jan Magnus Kvamme & Odd Helge Gilja)
1315 Ultralyd av normale abdominalorganer – «6+» (Sævik)
1345 Diffuse leversykdommer (Nylund)
1415 Fokale leversykdommer (Gilja)
1445 Kaffepause
1500 Trening på hverandre i grupper (6+)
1545 Skanning på pasienter og hverandre
1630 Slutt
1900 Felles kursmiddag


Torsdag
0900 Ultralyd av Pankreas (Gilja)
0930 Ultralyd av galleblære og galleganger (Nylund)
1000 Kaffepause
1015 Praktiske øvelser / Pasienter til UL
          (Eyvind J Paulssen, Kvamme, Nylund, Gilja)
1130 POCUS i indremedisin / Kasuistikker (Nylund)
1200 Lunch
1230 Ultralyd av GI traktus. Metodikk og normalfunn (Sævik)
1300 Ultralyd ved IBD (Nylund)
1330 Ultralydundersøkelser av pasienter (tarm) / praktiske øvelser
1500 UL-Quiz, evaluering og utdeling av kursbevis
1530 Kursslutt

Kurs i gastroenterologisk ultralyd 16.10.18 ved Stavanger Universitetssjukehus   

Last ned programmet her 

Kurs i gastroenterologisk ultralyd 22-23 mai 2018 ved St. Olavs hospital

Last ned programmet her (pdf)

Workshop: Ultralyd elastografi av lever på barn 24.11.17 ved radiologisk avd., OUS-Rikshospitalet

På denne workshopen vil vi blant annet diskutere hvordan vi kan sikre god og lik kvalitet på elastografiundersøkelser på tvers av institusjoner og utøvere, og det vil bli lagt vekt på en praktisk tilnærming der deltakerne får anledning til hands-on veiledning.

Last ned programmet her (pdf)

Kurs i gastroenterologisk ultralyd. Ålesund Sykehus 11-12. september 2017.

Dag 1

10 00         Åpning og orientering om kurset (Eriksen, Berentsen, Gilja)

10 15         Ultralyd av normale abdominalorganer – «6+» (Engjom)           

11 00         Praktiske øvelser på hverandre

12 00         Pause / Lunsj

12 30        Ultralyd ved benigne leversykdommer         (Engjom)

 13 00       Ultralyd ved maligne leversykdommer         (Gilja)

 13 30       Praktisk øvelse (med pasienter - lever )

 14 30       Galleblære og galleganger      (Gilja)

 15 00       Ultralyd av Pankreas            (Engjom)                                    

 15 30       Praktiske øvelser (med pasienter - gallebl. og pancreas

16 30               Slutt


Dag 2

09 00       Ultralyd av GI traktus og IBD            (Gilja)

09 30       Ultralyd ved andre tarmsykdommer   (Eriksen)

10 00       Praktiske øvelser med pasienter  

12 00       Lunsj og utdeling av kursbevis                         

Last ned programmet her (pdf)

Her kan du laste ned powerpoint presentasjonene fra kurset:

Workshop: leverelastografi - hvor står vi og hvor går vi? Ullevål Sykehus 06. juni 2017.

Last ned program her (pdf)

Last ned presentasjonene som ble gitt:

Kurs i gastroenterologisk ultralyd 8. mars 2017 Voss Sykehus

Last ned program her (pdf)

Grunnkurs i Gastroenterologisk ultralyd 4. og 5. desember 2015 Flekkefjord

Sørlandet sykehus Flekkefjord 4. og 5. desember 2015

PROGRAM

Fredag 4. desember
12.00 Åpning og orientering om kurset
12.15 Ultralyd av normale abdominalorganer – «6+»
12.45 Benigne leversykdommer
13.15 Maligne leversykdommer
13.45 Pause / Lunsj
14.15 Praktiske øvelser ( 6 + )
15.15 Galleblære og galleganger
15.45 Ultralyd avpankreas
16.15 Point of care ultralyd (Ascites, pleuravæske, pneumothorax, dvt)
16.30 Praktiske øvelser (Galle / Pancreas)
17.30 Kasuistikker / Quiz / Oppsummering
18.00 Slutt

Lørdag 5. desember
09.00 Ultralyd av GI traktus
09.30 Ultralyd ved IBD /u.colitt
10.00 Praktiske øvelser med pasienter til UL
12.00 Lunsj og utdeling av kursbevis
12.10 Avreise

Presentasjonar:

Om NSGU (Birgitte Berentsen)
Ultralyd av normale abdominalorganer "6+" (Trond Engjom)
Benigne og maligne leversykdommer (Trygve Hausken)
Point of care ultralyd (Trygve Hausken)

​Grunnkurs i Gastroenterologisk ultralyd 30. nov - 2. des 2015​​

Obligatorisk kurs for leger i spesialisering i fordøyelsessykdommer. Ellers leger i spesialisering i gastroenterologisk kirurgi, generell kirurgi, indremedisin, nyresykdommer, pediatri og radiologi.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Læringsmål

Teoretisk: Etter endt kurs skal deltakerne ha fått teoretisk kunnskap om gastroenterologisk ultralyd inkludert normal anatomi, patologiske forandringer, ekstern og intern endoluminal ultralyd, Doppler undersøkelse, funksjonsundersøkelse og kontrastforsterket ultralyd.
Praktisk: Deltagerne skal i løpet av kurset få praktisk undervisning i og lære seg fremgangsmåten i en vanlig ultralydundersøkelse samt få demonstrert ultralydveiledet biopsietakning og endoskopisk ultralyd.

Kurslitteratur

Ødegaard S, Gilja OH, Matre K. Innføring i abdominal ultrasonografi. 2009. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0727-5.
Du betaler for kursboken sammen med kursavgiften, og boken deles ut på kurset.

Andre opplysninger

I tillegg til kursavgiften kommer obligatorisk kaffe/te i pauser kr 120 samt obligatorisk kursbok.

Kurskommite: Kim Nylund, Trygve Hausken og Odd Helge Gilja

​​PROGRAM

MANDAG 30. november
09.30 Åpning og orientering om kurset (Kim Nylund & Trygve Hausken & Odd Helge Gilja, NSGU, Med. avd., Haukeland Universitetssykehus (HUS) )
09.35 Ultralyd-fysikk (Knut Matre, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen(UiB))
10.00 Ultralyd av normale abdominalorganer – 6+ (Geir Folvik, Med. avd.. HUS)
10.30 Pause. Kaffe
10.45 Benigne leversykdommer (Geir Folvik)
​11.15 Maligne leversykdommer (Geir Folvik)
11.45 Galleblære og galleganger (Odd Helge Gilja)
12.10 Lunch
13.00 Ultralyd av Pankreas (Trond Engjom, Med. Avd, HUS)
13.30 Ultralyd & Doppler av nyrer (Einar Svarstad, Med. Avd., HUS)
14.00 Kasuistikker (Hilde von Volkmann)
14.30 Praktiske øvelser
(Gilja, Nylund, Hausken, Engjom, Folvik)
15.45 Ultralyd - Quiz (Odd Helge Gilja)
16.00 Slutt

Tirsdag 1. desember
08.30 Ultralyd-kontrast undersøkelser (Odd Helge Gilja)
09.00 Milt, lymfeknuter og bakre bukvegg (Khanh Pham, Med. avd., HUS)
09.30 Ultralydundersøkelser, demonstrasjon og praktiske øvelser. 1. time til gjennomgang av vanlig abdominal undersøkelse med 6+.
(Gilja, Folvik, Nylund, Pham, Hausken, Engjom )
Pistolbiopsi av lever evt. Menghini teknikk (Geir Folvik)
Demonstrasjon endoskopisk ultralyd ( Pham)
Demonstrasjon av ultralyd/motilitet (Hausken/Gilja)
Inkl pause.
12.00 Lunch
13.00 Dopplerfysikk (Knut Matre)
13.20 Duplexsonografi av abdominalkar, portal hypertensjon (Gilja)
13.50 Funksjonell ultralyd (Hausken)
14.20 Pause
14.30 Ultralyd av GI traktus (Kim Nylund)
15.00 Ultralyd ved IBD (Gilja)
15.40 Kasuistikker (Kim Nylund)
16.00 Slutt

ONSDAG 2. desember
08.30 UL ved PSC. (Mette Vesterhus, Med. avd., HUS)
08.50 Ultralyd ved andre tarmsykdommer (Kim Nylund)
09.30 Ultralydundersøkelser, demonstrasjon og praktiske øvelser.
(Gilja, Nylund, Hausken, Havre, Pham, Folvik)
Pistolbiopsi evt Menghini teknikk av lever (Folvik)
Demonstrasjon endoskopisk ultralyd (Havre). Inkl pause.
12.00 Lunch
13.00 Endoskopisk ultrasonografi (Khanh Pham, Med. avd, HUS)
13.30 POCUS: «Point-of-care» ultralyd” (Nils Petter Oveland, Stavanger Universitetssykehus)
14.15 Avsluttende innlegg (Gilja)
​​14.30 Kursprøve. Kursevaluering
15.00 Slutt

Presentasjonar:

Ultralyd-fysikk (Knut Matre)
Ultralyd av normale abdominalorganer (Geir Folvik)
Ultralyd av pancreas (Trond Engjom)
Ultralyd og Doppler av nyrer (Einar Svarstad)
Benigne leversykdommer (Geir Folvik)
Maligne leversykdommer (Geir Folvik)
Dopplerfysikk (Knut Matre)
UL ved PSC (Mette Vesterhus)

Kurs i Ultralyd ved kroniske leversykdommer og ved fokale lesjoner i lever 20. oktober 2015

​​​​​​​​Arrangør: Gastromedisinsk avdeling, OUS Ullevål og Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultrasonografi (NSGU)
Sted: Gastromedisinsk avdeling, OUS Ullevål
Tid: Tirsdag 20. oktober 2015
Antall deltagere: 15
Påmelding: Birgitte Berentsen ved NSGU
Utgifter: Gratis kurs (en enkel lunsj inkludert). Evt reiseutgifter dekkes av NSGU
Lokal kursansvarlig: John Willy Haukeland, OUS Ullevål

PROGRAM

10.00 – 10.45 Introduksjon UL lever  Kim Nylund (NSGU)
10.45 – 12.00 Trening på hverandre i 3 grupper  
12.00 – 12.45 Lunch  
12.45 – 13.15 Målinger for å evaluere grad av leverfibrose og portal hypertensjon Ragnar Eriksen (Ålesund SH)
13.15 - 14.30
Hands-on trening på pasienter (rotere mellom 3 rom)
14.30 – 15.00 Fokale lesjoner/kontrastultralyd Odd Helge Gilja (NSGU)
15.00 – 16.30
Hands-on trening på pasienter (rotere mellom 3 rom)
16.30 – 17.00 Oppsummering  

Presentasjonar:

Ragnar Eriksen - Målinger for å evaluere grad av leverfibrose og portal hypertensjon (PDF)
Odd Helge Gilja - Contrast-Enhanced Ultrasound (PDF)

Kurs Del 2 Gastroenterologisk ultralyd, Tromsø 24. april 2015

Arrangør: Gastromedisinsk avdeling, UNN Tromsø og Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultrasonografi (NSGU)
Sted: Gastromedisinsk avdeling, UNN Tromsø
Tid: Fredag 24. april 2015
Påmelding: Birgitte Berentsen ved NSGU
Utgifter: Gratis kurs. Evt reiseutgifter dekkes av NSGU
Lokal kursansvarlig: Jan Magnus Kvamme

PROGRAM

09.00 Åpning og orientering om kursetJan Magnus Kvamme og Trygve Hausken
09.15 Ultralyd normale abdominalorganer og 6+ (pdf)Kim Nylund
10.00 Inflammatorisk tarmsykdom (pdf)Trygve Hausken
11.30 Ultralyd ved andre tarmsykdommer (pdf) Kim Nylund
12.00 Lunsj
13.00 Hands-on trening på pasienter
14.30 Kasuistikker og oppsummering
15.00 Slutt

Litteratur

Bøker utgitt av NSGU

Det er utgitt 3 lærebøker fra NSGU samt 2 abstrakthefter laget i forbindelse lokalt arrangerte kurs og konferanse.

 Innføring i abdominal ultrasonografi
Svein Ødegaard, Odd Helge, Gilja og Knut Matre
Publisert 2009. Fagbokforlaget. Bergen. ISBN: 978-824-500-727-5

Atlas of Endoscopic Ultrasonography -the upper gastrointestinal tract
Svein Ødegaard, Lars Birger Nesje and Odd Helge Gilja
Publisert 2007. Fagbokforlaget. Bergen. ISBN: 978-824-500-335-2

Basic and New Aspects of Gastrointestinal Ultrasonography
Svein Ødegaard, Odd Helge Gilja og Hans Gregersen
Publisert: 2005. World Scientific Publishing Co. Singapore. ISBN: 981-238-845-1

Abstrakthefter:

Ultrasound in Gastroenterology-10 years Anniversary of National Centre for Ultrasound in Gastroenterology.
Kim Nylund og Odd Helge Gilja
​Publisert 2011. Nasjonalt senter for gastroenterologisk ultralyd, Bergen. ISBN: 978-82-303-1950-5

Abdominal Ultrasound -Focus on CEUS and EUS. Abstract book. Euroson school.
Kim Nylund, Odd Helge Gilja og Svein Ødegaard
Publisert: 2010. Nasjonalt senter for gastroenterologisk ultralyd, Bergen. ISBN: 978-82-992634-2-9

Ressurser for helsepersonell

6+ En systematisk ultralydundersøkelse av abdomen

Standard beskrivelse for normal transabdominal undersøkelse

Prosedyrekoder UL og EUS   

​​​​​
 

Fann du det du leita etter?