Interobserver Analysis of CEUS-Derived Perfusion in Fibrotic and Inflammatory Crohn's Disease

Studie som omhandler DCE-US som metode for å skille mellom inflammatoriske eller fibrotiske lesjoner ved Chrons.