HELSENORGE

Hospitering våren 2021

NSGU planlegger to hospiteringsperioder på Haukeland Universitetssjukehus i Bergen våren 2021. Datoene er satt til 23.- 25.februar (uke 8) og 8.- 10.juni (uke 23).

Tilbudet om hospitering er primært ment for leger i utdanning innen gastroenterologi og dernest indremedisin, men vi prøver så langt råd er å også ta inn leger fra andre spesialiteter.

Er dette interessant for deg? Les mer og søk her