HELSENORGE
The European forum for those in the business of making health care work

European Hospital

Denne avisen har en et spesielt fokus på medisinsk teknologi. Her kan du lese om nye teknologier og teknikker samt intervjuer av helsepersonell som har gjort seg erfaringer rundt disse.