Chronic Pancreatitis Is Characterized by Distinct Complication Clusters That Associate With Etiological Risk Factors

Studien omhandler assosiasjon mellom komplikasjoner og risikofaktorer ved kronisk pankreatitt i en stor kohort med pasienter.