Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultralyd

Vi er ein nasjonalt kompetanseteneste for fremming av forsking, undervising og formidling av gastroenterologisk ultrasonografi.
Les meir om Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultralyd

Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultralyd

Den nasjonale kompetansetenesta er oppretta for:

  • Å vere ei nasjonal kompetanseteneste for forsking, undervising, utdanning og informasjon innan gastroenterologisk ultralyd.  
  • Å fortløpande studere og evaluere nytta av ultralyd ved gastroenterologiske sjukdommar.
  • Å vurdere ultralydmetodikk i høve til andre overlappande diagnostiske metodar som konvensjonell røntgenundersøking, computertomografi (CT), magnetisk resonans (MR) og isotopscanning særleg med tanke på nytte/kostnad-forholdet.
Vi er ein kompetansetjeneste for fremming av forsking, undervisning og formidling av gastroenterologisk ultralyd.
Gastroenterologisk ultrasonografi har lenge vore eit satsingsområde ved Medisinsk avdeling og i 2001 blei Nasjonal kompetansetjeneste i gastroenterologisk ultralyd godkjend av Sosial og helsedepartementet (Brev av 06.07.2001).

Gjennom mange år har gruppas medarbeidarar testa og utvikla nye metodar for klinisk bruk av ultrasonografi. Blant anna kan nevnes metodar innan kontrastforsterka ultralyd, motilitet, endosonografi, Doppler, tredimensjonal ultralyd, Strain Rate Imaging  og sonoelastografi.


Lege undersøker kvinne med ultralyd. Foto

Referansegruppe

Jan Magnus Kvamme, UNN (Helse Nord), leder
Lars Aabakken, Rikshospitalet, (Helse Sør-Øst)
Ragnar Eriksen, Ålesund (Helse Midt-Norge)
Lars Normann Karlsen (Helse Vest)
Bjørn Gulbrandsen, LMF, brukarrepresentant
John Willy Haukeland, Ullevål US, brukarrepresentant
Thomas Langø, SINTEF (Univ.sektor)
Odd Helge Gilja, (NSGU)

Styringsgruppe

Odd Helge Gilja, senterleder, prof.dr.med.
Trygve Hausken, overlege, prof.dr.med. 
Torfinn Taxt, overlege, prof. dr.med.
Roald Flesland Havre, post.doc, overlege
Kim Nylund, post.doc., overlege
Mette Vesterhus, førsteamanuensis, overlege
Trond Engjom, post.doc., overlege
Anesa Mulabecirovic, stipendiat, lege

Vitenskaplege publikasjonar og doktorgradar

Sjå våre publikasjonar

Sjå våre doktorgradar

Eksterne linker

Euroson 2020

European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology Norsk forening for ultralyddiagnostikk EFSUMB Ultrasound Learning Centre Bergen

Kontaktinformasjon

Senterleiar
Professor Odd Helge Gilja
E-post: odd.helge.gilja@helse-bergen.no
Telefon: 55972133

Koordinator
Anesa Mulabecirovic
E-post: anesa.mulabecirovic@helse-bergen.no


Kontaktinformasjon

Senterledar
Professor Odd Helge Gilja
E-post: odd.helge.gilja@helse-bergen.no
Telefon: 55972133

Koordinator
Anesa Mulabecirovic
E-post: anesa.mulabecirovic@helse-bergen.no

Artiklar og nyheitar

Fann du det du leita etter?