Vi trenger frivillige til våre forskningsprosjekter

Forskere ved Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer og Haukeland universitetssjukehus har behov for frivillige personer til kliniske studier (både syke og friske personer).

Å være forsøksperson i medisinsk forskning er helt frivillig, og man kan velge å trekke seg når som helst. Dersom du ønsker å delta i en studie skal avgjørelsen være basert på at formålet med forskningen er noe du vil støtte.  

Dersom du ønsker å delta i en studie er det viktig at du er tilstrekkelig informert før du tar valget. Du vil få informasjon betydningen av forskningsprosjektet og hvilke konsekvenser det har for deg som deltar.  

Kva er kliniske studier? Vilkår og rettar ved deltaking

Pågående forskningsstudier med behov for frivillige:


 Vi søker personer som har blitt diagnostisert med irritabel tarmsyndrom. Alder mellom 18 og 65 år, både kvinner og menn. Vi søker primært etter deltakere som bor i Bergensområdet. Vi søker svært motiverte studiedeltakere da studien involverer omfattende utredning og prøvetaking.

Fann du det du leita etter?