Vi trenger frivillige til våre forskningsprosjekter

Forskere ved Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer og Haukeland universitetssjukehus har behov for frivillige personer til kliniske studier (både syke og friske personer).

Pågående forskningsstudier med behov for frivillige:


Forskning på mage-tarminfeksjon av COVID-19
Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonelle mage-tarmsykdommer (NKFM) har sammen med Genetic Analysis AS startet et forskningsprosjekt på pasienter med påvist COVID-19-infeksjon. Formålet med prosjektet er å få ny kunnskap om mage-tarminfeksjon som følge av COVID-19-infeksjon og undersøke om sammensetning av tarmbakterier og deres metabolitter kan beskytte mot eller føre til økt sannsynlighet for mage-tarminfeksjon/post-infeksiøs IBS, på grunn av COVID-19.

​Er du koronasmittet og vil bidra i forskningen?


Vi søker personer mellom 18 og 65 år som har blitt diagnostisert med irritabel tarmsyndrom. Vi søker svært motiverte deltakere som bor i Bergensområde da studien involverer omfattende utredning og prøvetaking. Les mer om studien på våre nettsider www.braingut.no

Logo braingutÅ være forsøksperson i medisinsk forskning er helt frivillig, og man kan velge å trekke seg når som helst. Dersom du ønsker å delta i en studie skal avgjørelsen være basert på at formålet med forskningen er noe du vil støtte.  

Dersom du ønsker å delta i en studie er det viktig at du er tilstrekkelig informert før du tar valget. Du vil få informasjon betydningen av forskningsprosjektet og hvilke konsekvenser det har for deg som deltar.  

Kva er kliniske studier? 

Vilkår og rettar ved deltakingFann du det du leita etter?